Democracity voor inburgeraars

Democracity is een succesvol programma dat oorspronkelijk ontwikkeld is voor basisscholen. Het wordt gespeeld in de raadszaal op het gemeentehuis.

ProDemos heeft dit programma ook geschikt gemaakt voor de doelgroep nieuwe Nederlanders, waaronder statushouders en inburgeraars. Deze groep heeft vaak geen ervaring met democratische besluitvorming en een systeem van volksvertegenwoordiging.

Rollenspel

Via een rollenspel waarbij een fictieve stad moet worden ingericht kruipt deze groep in de rol van raadsleden. Zo maken ze kennis met de lokale democratie. De entourage en het spel spreken deze volwassen deelnemers erg aan; we horen vaak terug dat men het eervol vond om op deze plek te worden ontvangen en het spel te spelen.

Meer weten?

Lees meer over de planning en organisatie van dit programma.

Of neem meteen contact op met Hester IJgosse, via democracity@prodemos.nl.