Tips & achtergrondinformatie

Inwoners betrekken

Lees onze Handreiking Politiek Actief over het vergroten van politieke betrokkenheid in de gemeente. De handreiking bevat aanbevelingen en daarnaast interviews met burgemeesters, griffiers en deelnemers van de cursus.

Toolkit communicatie

Heb je besloten om de cursus te gaan organiseren? Download dan de toolkit Communicatie, inclusief wervingsmateriaal en communicatiehandleiding.
Let op! Het materiaal voor de werving bestaat uit InDesign-bestanden, die ook in dat programma moeten worden geopend. Een vormgever kan hiermee werken en de bestanden waar nodig passend maken voor jouw gemeente.

Effectiviteit van de cursus

In 2018 heeft Julien van Ostaaijen een evaluatie uitgevoerd. Enkele conclusies uit zijn rapport:

  • Begin 2018 stond 31% van (oud-)cursisten op kandidatenlijsten voor de gemeenteraad. Twee oud-cursisten in De Fryske Marren hebben met de door henzelf opgerichte  ‘De Burgerpartij De Fryske Marren’ een zetel in de gemeenteraad gehaald.
  • Na de cursus zijn grote groepen respondenten actief of actiever geworden in de lokale politiek.
  • Ongeveer de helft tot twee derde van de respondenten geeft aan dat ze de na de cursus gestarte activiteit niet zouden hebben ondernomen als ze de cursus niet hadden gevolgd.
  • Deelnemers zijn dus:
    • Actiever geworden
    • Hun kennis is vergroot
    • Hun beeld van politiek is positiever geworden

Lees het hele rapport

Reportage

Politiek24 maakte een reportage van de cursus die ProDemos gaf in Lansingerland.

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via politiekactief@prodemos.nl. Wij komen graag bij je langs.