De Derde Kamer

De Derde Kamer der Staten-Generaal is een gratis interactief lesprogramma over de Nederlandse parlementaire democratie voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Ze leren op een speelse manier hoe de politiek werkt in Nederland. 

Het lesprogramma bestaat uit twee delen: deel 1 voor beginners en deel 2 voor gevorderden. Beide lespakketten hebben dezelfde opbouw en bestaan uit een filmpje, handboek Politiek, debatspel, een poster en een docentenhandleiding. 

De website derdekamer.nl dient ter ondersteuning van het lesprogramma. Leerlingen kunnen hier antwoord vinden op de vragen uit het Handboek Politiek en er is extra lesmateriaal om te gebruiken in de les, zoals filmpjes en spelletjes. 

Derde Kamer der Staten-Generaal is een initiatief van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal in samenwerking met ProDemos.

Informatie voor docenten

Lees meer over de Derde Kamer op programmas/derdekamer.