Huis voor democratie en rechtsstaat

Wie bestuurt het waterschap?

Het waterbeheer ligt in handen van zogenoemde waterschappen. Dat zijn regionale overheden die we een beetje kunnen vergelijken met onze provincies en gemeenten. Maar er
zijn ook belangrijke verschillen. Wat doen de waterschappen, wie bestuurt ze en hoe worden de besturen gekozen?

Coronamelding

Tot en met zondag 9 mei 2021 voeren we geen fysieke educatieve programma's uit. Online programma's zijn wel mogelijk.
Bekijk wat er te doen is