Huis voor democratie en rechtsstaat

Jongerenparticipatie

Wilt u kinderen en jongeren betrekken bij de lokale politiek?
Bekijk een overzicht van al onze educatieve programma’s voor jongeren op het gemeentehuis.


Jongeren zijn een interessante doelgroep voor de gemeente; zij zijn immers de toekomst van onze democratie.

ProDemos heeft bijna dertig jaar ervaring met het betrekken van jongeren bij de lokale politiek door middel van verschillende bezoekersprogramma’s op het gemeentehuis. Deze programma’s zijn er op gericht jongeren te laten leren door ze zo veel mogelijk zelf te laten doen en ervaren. Een dag(deel) lang gaan de jongeren aan de slag op het gemeentehuis onder begeleiding van ProDemos. Succes verzekerd!

prodemos-jongerenparticipatie-200pxProDemos vindt dat alle leerlingen minstens eenmaal in hun schoolcarrière het gemeentehuis ervaren moeten hebben. Daar willen wij graag samen met uw gemeente aan werken. Een deel van de activiteiten kan ProDemos gratis aanbieden. Kijk voor de voorwaarden op de betreffende pagina’s.

Doe-het-zelf als gemeente

Wilt u zelf activiteiten uit gaan voeren om kinderen en jongeren te betrekken bij de lokale politiek? Maak dan gebruik van de ervaring en de materialen van ProDemos, zoals ons Democracityspel.

ProDemos levert u graag kosteloos methoden en materiaal, met een (eveneens) gratis bijbehorende instructie. Als gemeente regelt u vervolgens zelf de begeleiding van de groepen. Dit kan gebeuren door medewerkers (griffie, communicatie of anderen), raadsleden of geïnteresseerde burgers.

Het grote voordeel voor u als gemeente is dat u zoveel groepen kunt ontvangen op het gemeentehuis als u wenst. U hebt geen kosten meer voor de begeleiding van de groepen door ProDemos. En u kunt zelf de data en tijden kiezen die u (en het onderwijs) het beste uitkomen. Daarnaast krijgen de gastlessen nog meer een lokale tint doordat iemand uit de eigen gemeente de leerlingen begeleidt.

Deze activiteiten zijn goed in te passen in lokale plannen voor bijvoorbeeld een kinderburgemeester, een kinderraad, een jongerenpanel of een jongerenraad. De werving hiervoor, bijna altijd een belangrijk knelpunt, kan goed via onze projecten verlopen.

Contact

Wilt u ook jongeren betrekken bij de gemeente? Heeft u wensen of ideeën? Wilt u meer informatie? Neem contact op met Karel Ploeger.