Huis voor democratie en rechtsstaat

Jongerenparticipatie

Zoek je naar manieren om kinderen en jongeren te betrekken bij de lokale politiek? Bekijk dan onze educatieve programma’s voor jongeren op het gemeentehuis.


Dertig jaar ervaring

ProDemos vindt dat alle leerlingen minstens eenmaal in hun schoolcarrière het gemeentehuis ervaren moeten hebben. Daar willen wij graag samen met jouw gemeente aan werken. Een deel van de activiteiten kan ProDemos gratis aanbieden.

ProDemos heeft bijna dertig jaar ervaring met het betrekken van jongeren bij de lokale politiek door middel van verschillende bezoekersprogramma’s op hetprodemos-jongerenparticipatie-200px gemeentehuis. We laten jongeren in die programma’s altijd zo veel mogelijk zelf doen en ervaren – de meest effectieve manier van leren. Een dag(deel) lang gaan de jongeren aan de slag op het gemeentehuis onder begeleiding van ProDemos. Succes verzekerd!

Jongeren zijn een interessante doelgroep voor de gemeente. Zij zijn immers de toekomst van onze democratie!

Doe-het-zelf als gemeente

Wil jouw gemeente zelf activiteiten uit gaan voeren om kinderen en jongeren te betrekken bij de lokale politiek? Weet dan dat je gebruik kunt maken van de ervaring en de materialen van ProDemos, zoals ons Democracityspel.

ProDemos levert kosteloos methoden en materiaal, met een (eveneens) gratis bijbehorende instructie. De gemeente regelt vervolgens zelf de begeleiding van de groepen. Dit kan gebeuren door medewerkers (griffie, communicatie of anderen), raadsleden of geïnteresseerde burgers.

Het grote voordeel voor de gemeente is dat je zoveel groepen kunt ontvangen op het gemeentehuis als je maar wenst. Je hebt geen kosten meer voor de begeleiding van de groepen door ProDemos. En je kunt zelf de data en tijden kiezen die het beste uitkomen (voor de gemeente en voor de scholen). Daarnaast krijgen de gastlessen nog meer een lokale tint doordat iemand uit de eigen gemeente de leerlingen begeleidt.

Als er ook al plannen zijn voor bijvoorbeeld een kinderburgemeester, een kinderraad, een jongerenpanel of een jongerenraad, dan kun je onze projecten goed gebruiken om de werving hiervoor te regelen.

Contact

Wil je ook jongeren betrekken bij de gemeente? Heb je wensen of ideeën? Wil je meer informatie? Neem contact op met Karel Ploeger.