Huis voor democratie en rechtsstaat

Verzorgen van een workshop met begeleider

ProDemos heeft een poule getrainde begeleiders die dimg_1930e workshop Participatieverklaring in uw gemeente kan verzorgen. ProDemos werkt samen met Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Er is een gezamenlijke poule begeleiders en trainers van VON en ProDemos  die de workshop Participatieverklaring.

Verzorgen van de workshop

De begeleider geeft de workshop participatieverklaring aan een groep van 10 tot 15 deelnemers. De workshop duurt ongeveer één dagdeel. In de workshop komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Het stoplicht
  • Muurtje bouwen
  • Hoe pak ik dit aan?
  • Mag dit?
  • De grondwet
  • Ondertekeningsceremonie participatieverklaring

Materialen

De begeleider neemt het lesmateriaal en de digitale werkvormen mee. Indien gewenst kan de begeleider ook een laptop en beamer meenemen.img_1915

De trainers

De workshop participatieverklaring wordt gegeven door een getrainde begeleider. ProDemos werkt samen met Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Er is een gezamenlijke poule begeleiders en trainers van VON en ProDemos die de workshop Participatieverklaring verzorgen. De begeleider neemt van te voren contact op om de accenten in het programma door te nemen.

Advies: Tolk / vertaler indien nodig

Alle betrokken partijen spannen zich in om de workshops zo goed mogelijk te laten verlopen. Het zou dan ook zonde zijn als de inhoud van de workshop verloren ging vanwege een taalbarrière. Wanneer u het vermoeden heeft dat deelnemers het Nederlands niet voldoende machtig zijn om de inhoud van de workshops te begrijpen dan adviseren wij u om een tolk in te schakelen. U kunt daarbij groepen samenstellen die dezelfde taal spreken zodat u per groep 1 tolk inzet.

Speciaal voor deze workshops heeft Tolk- en Vertaalcentrum Nederland een pool van ervaren tolken die bekend zijn met de inhoud van deze workshops.

Aanvragen van een workshop Participatieverklaring

U kunt een workshop Participatieverklaring hier aanvragen. Na de aanvraag van een workshop Participatieverklaring volgt altijd een telefonisch intakegesprek om het programma en de organisatie van de workshop door te spreken.

De kosten voor het verzorgen van een workshop Participatieverklaring voor 10 tot 15 deelnemers bedraagt €850,- exclusief BTW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Muntslag.