Huis voor democratie en rechtsstaat

Verzorgen van een workshop met begeleider

Voor gemeentes die de workshop Participatieverklaring liever laten verzorgen door ProDemos, hebben we een poule getrainde begeleiders. ProDemos werkt hiervoor samen met Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Er is een gezamenlijke poule begeleiders en trainers van VON en ProDemos.

Verzorgen van de workshop

De begeleider geeft de workshop Participatieverklaring aan een groep van 10 tot 15 statushouders. De workshop duurt ongeveer één dagdeel. In de workshop komen de volgende werkvormen aan de orde:

  • Het stoplicht
  • Muurtje bouwen
  • Hoe pak ik dit aan?
  • Mag dit?
  • De grondwet
  • Ondertekeningsceremonie participatieverklaring

Materialen

De begeleider neemt het lesmateriaal en de digitale werkvormen mee. Indien gewenst kan de begeleider ook een laptop en beamer meenemen.img_1915

Advies: Tolk / vertaler indien nodig

Alle betrokken partijen spannen zich in om de workshops zo goed mogelijk te laten verlopen. Het zou dan ook zonde zijn als de inhoud van de workshop verloren gaat vanwege een taalbarrière. Wanneer u het vermoeden heeft dat deelnemers het Nederlands niet voldoende machtig zijn om de inhoud van de workshop te begrijpen, adviseren wij u om een tolk in te schakelen. U kunt daarbij groepen samenstellen die dezelfde taal spreken zodat u per groep 1 tolk kunt inzetten.

Speciaal voor deze workshop heeft Tolk- en Vertaalcentrum Nederland een pool van ervaren tolken die bekend zijn met de inhoud.

Aanvragen van een workshop Participatieverklaring

U kunt een workshop Participatieverklaring hier aanvragen. Na de aanvraag van een workshop Participatieverklaring volgt altijd een telefonisch intakegesprek om het programma en de organisatie van de workshop door te spreken.

De kosten voor het verzorgen van een workshop Participatieverklaring voor 10 tot 15 deelnemers bedragen €850,- exclusief btw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tatjana Meijvogel-Volk.