Huis voor democratie en rechtsstaat

Cursus Politiek Actief voor de provincie

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 organiseert ProDemos cursussen Politiek Actief bij provincies. De cursus Politiek actief voor de provincie is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de provincie en die wellicht interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. De eerste cursussen starten in april in Zeeland en Friesland.

Wat doet de provincie? Welke plek heeft de provincie in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de provincie? Wat doet een Statenlid? Op deze vragen – en meer! – krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Daarnaast is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de provincie om ervaringen uit de praktijk te horen. Ter afsluiting wonen de deelnemers een Statenvergadering of commissievergadering bij.

Programma

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: introductie en kennismaking

  • hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de provincie?
  • verkiezingen / politieke partijen

Bijeenkomst 2: de provincie

  • hoe werkt de provincie?
  • de besluitvorming binnen de provincie
  • beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3: de Provinciale Staten

  • taken en rollen van de Provinciale Staten
  • de instrumenten van een Statenlid
  • basiskennis provinciefinanciën
  • speeddaten met Statenleden

Bijeenkomst 4: overtuigend debatteren

Bijeenkomst 5: Statenvergadering of commissievergadering bijwonen

Cursus Politiek Actief

In de afgelopen jaren heeft ProDemos de cursus Politiek actief voor gemeenten georganiseerd. Hieraan deden ruim 6000 mensen mee, in ruim 200 gemeenten. In februari 2018 zijn we gestart met de cursus Actief voor het waterschap, die ook op veel belangstelling mag rekenen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de cursus Politiek Actief voor de provincie contact op met Jelmer van der Zee.

Bekijk het filmpje van de provincie Noord-Brabant:

Communicatiemiddelen Politiek Actief voor de provincie

Gaat uw provincie de cursus Politiek Actief voor de provincie organiseren? Op deze pagina zijn de vormgeversbestanden van de communicatiemiddelen (posters, advertenties) te downloaden voor de promotie van de cursus Politiek actief voor de provincie. Het benodigde wachtwoord is: Pr0v1nciE

Tip: is het Statenlidmaatschap iets voor mij?

“Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.