Huis voor democratie en rechtsstaat

Griffienieuwsbrief

De Griffienieuwsbrief (voorheen: ‘Nieuwsbrief Op Locatie’) is bedoeld voor medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van gemeenten en provincies. We delen hierin informatie over activiteiten van ProDemos. Wij hopen dat de besproken projecten u ideeën geven voor mogelijke samenwerking en/of inspiratie bieden om zelf activiteiten te organiseren. Deze nieuwsbrief komt ca. vier keer per jaar uit.

U kunt u hier aanmelden (kies ‘digitale nieuwsbrieven’en daarna: ‘Griffienieuwsbrief’).