Huis voor democratie en rechtsstaat

Toolbox Participatieverklaring

Een belangrijk onderdeel in de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen (statushouders) is de Participatieverklaring, waarin nieuwkomers worden gewezen op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. ProDemos heeft voor gemeenten een toolbox gemaakt voor een workshop ter voorbereiding op de participatieverklaring.

ProDemos heeft in opdracht van het ministerie van SZW een Toolbox Participatieverklaring ontwikkeld voor gemeenten. Deze Toolbox Participatieverklaring kunnen gemeenten en organisaties gebruiken voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. De Toolbox bestaat uit drie onderdelen:

  • Een handleiding en materialen voor het uitvoeren van de workshop participatieverklaring.
  • Een training voor begeleiders.
  • Een poule met begeleiders voor de begeleiding van de workshops.

Onderstaand kunt u alle materialen gratis downloaden. U vindt daar ook de brochure Kernwaarden in verschillende talen en de participatieverklaring in verschillende talen.

Handleiding workshop Participatieverklaring

ProDemos heeft in opdracht van het ministerie van SZW een workshop Participatieverklaring ontwikkeld. Het materiaal bestaat uit een handleiding voor begeleiders, werkvormen en digitaal lesmateriaal. Het doel van de workshop is dat statushouders een goed beeld krijgen van de waarden van de Nederlandse samenleving. De waarden worden op een interactieve...

Lees meer »

Training voor begeleiders

Het verzorgen van de Workshop Participatieverklaring is een belangrijke, maar niet voor iedereen makkelijke opdracht. ProDemos biedt een train-de-trainer-workshop aan om begeleiders voor te bereiden om zelfstandig de workshop te verzorgen. Dit bevordert een goed gebruik van het materiaal, zorgt voor aansluiting bij de doelgroep en het behalen van de...

Lees meer »

Verzorgen van een workshop met begeleider

Voor gemeentes die de workshop Participatieverklaring liever laten verzorgen door ProDemos, hebben we een poule getrainde begeleiders. ProDemos werkt hiervoor samen met Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Er is een gezamenlijke poule begeleiders en trainers van VON en ProDemos. Verzorgen van de workshop De begeleider geeft de workshop Participatieverklaring aan een...

Lees meer »

Download de materialen gratis

De materialen die u nodig hebt voor de workshop Participatieverklaring kunt u hier downloaden: Handleiding workshop Participatieverklaring Presentatie workshop Participatieverklaring (Powerpoint) Werkblad De Grondwet Werkblad De Grondwet (Arabisch) Werkblad De Grondwet (Tigrinya) Werkblad De Grondwet (Engels) Posters Hoe pak ik dit aan? Rood-groene kaartjes Werkblad Bakstenen Werkblad Stoplicht De toolbox...

Lees meer »