Huis voor democratie en rechtsstaat

Toolkit Communicatie

Organiseer je een cursus Politiek Actief in jouw gemeente?

Download dan hier de toolkit Communicatie, inclusief wervingsmateriaal en communicatiehandleiding.

Let op! Het materiaal voor de werving bestaat uit InDesign-bestanden, die ook in dat programma moeten worden geopend. Een vormgever kan hiermee werken en de bestanden waar nodig passend maken voor jouw gemeente.