Huis voor democratie en rechtsstaat

Toolkit Communicatie

Geeft u een cursus Politiek Actief in uw gemeente?

Download dan hier de toolkit Communicatie, inclusief wervingsmateriaal en communicatiehandleiding.

Let op! Het materiaal voor de werving bestaat uit InDesign-bestanden en moet in dat programma worden geopend. Een vormgever kan hiermee werken en de bestanden waar nodig passend maken voor uw gemeente.