Huis voor democratie en rechtsstaat

Meer informatie

Lees over de effectiviteit van deze cursus en bekijk tips voor het organiseren van politieke betrokkenheid.

Heb je vragen over de mogelijkheden en inhoud van deze cursus?

Of neem contact op met politiekactief@prodemos.nl. Wij komen graag bij je langs.

Tip: Handreiking

In de Handreiking Politiek Actief geven we je inzicht in de ervaringen die gemeenten hebben met het organiseren van activiteiten voor het vergroten van de politieke betrokkenheid.

Hierbij onderscheiden we twee categorieën: informerende activiteiten en activiteiten gericht op de werving van raadsleden. Een voorbeeld hiervan is de cursus Politiek Actief die al 200 gemeenten in samenwerking met ProDemos hebben georganiseerd, en waar honderden inwoners aan hebben deelgenomen.

We hopen dat deze publicatie je inspireert om ook in jouw gemeente activiteiten uit te voeren om de inwoners meer te betrekken bij de lokale democratie.

Bewezen effectief

In 2018 heeft Julien van Ostaaijen een evaluatie uitgevoerd. Enkele conclusies uit zijn rapport:

  • Begin 2018 stond 31% van (oud-)cursisten op kandidatenlijsten voor de gemeenteraad. Twee oud-cursisten in De Fryske Marren hebben met de door henzelf opgerichte  ‘De Burgerpartij De Fryske Marren’ een zetel in de gemeenteraad gehaald.
  • Na de cursus zijn grote groepen respondenten actief of actiever geworden in de lokale politiek.
  • Ongeveer de helft tot twee derde van de respondenten geeft aan dat ze de na de cursus gestarte activiteit niet zouden hebben ondernomen als ze de cursus niet hadden gevolgd.
  • Deelnemers zijn dus:
    • Actiever geworden
    • Hun kennis is vergroot
    • Hun beeld van politiek is positiever geworden

Lees het hele rapport

Reportage

Politiek24 maakte een reportage van de cursus die ProDemos gaf in Lansingerland.