Huis voor democratie en rechtsstaat

Het belang van een goede afspiegeling van de inwoners

Verschillende groepen inwoners (zoals jongeren, vrouwen, mensen met een beperking, praktisch opgeleiden en inwoners met een niet-westerse achtergrond) zijn vaak ondervertegenwoordigd in gemeenteraden en -besturen. Als de raad en het college een betere afspiegeling zouden zijn van de inwoners van de stad of gemeente, zou dit het vertrouwen in de politiek bij deze groepen vergroten, kan de gemeenteraad beter de belangen van álle inwoners behartigen en zouden de verschillende invalshoeken waarmee naar problemen wordt gekeken kunnen leiden tot nieuwe inzichten en betere oplossingen. We streven daarom naar meer diverse samenstellingen van de deelnemersgroepen van deze cursus.

Ons cursusmateriaal is zo inclusief mogelijk, en de communicatiehandleiding bevat tips en adviezen over hoe je een zo breed mogelijke doelgroep kunt aanspreken. Want door van tevoren goed na te denken over de werving (welke middelen zet je in, hoe leg je contact met groepen die moeilijker te bereiken zijn, waar en hoe verspreid je het wervingsmateriaal) kun je grote stappen zetten in het enthousiasmeren van een veelzijdigere groep inwoners.