Huis voor democratie en rechtsstaat

Cursus Politiek Actief

De cursus Politiek Actief wordt door ProDemos uitgevoerd in samenwerking met gemeenten. De cursus is voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt.

De afgelopen jaren heeft ProDemos honderden mensen bereikt met de cursus Politiek Actief. Velen onder hen werden politiek actief: als raadslid, als lid van een dorpsraad, een WMO-raad, een jongerenraad of ‘gewoon’ als actief lid van een politieke partij.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat meestal uit 5 bijeenkomsten met trainingen, zoals ‘overtuigend debatteren’, en lezingen van gastdocenten uit de politieke praktijk. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten, interactieve werkvormen, presentaties van lokale gastdocenten en ontmoetingen met lokale politici.

Lees meer »

30 gratis cursussen in 2020/2021

Is er in uw gemeenteraad sprake van ondervertegenwoordiging van jongeren, vrouwen, praktisch opgeleiden, mensen met een beperking of niet-westerse achtergrond? En wilt u hier graag verandering in brengen? Organiseer dan een cursus Politiek Actief in uw gemeente. Samen met ProDemos maakt u een wervingsplan om deze mensen te bereiken en...

Lees meer »