Huis voor democratie en rechtsstaat

Cursus Politiek Actief

De afgelopen jaren heeft ProDemos honderden mensen bereikt met de cursus Politiek Actief. Velen onder hen werden politiek actief: als raadslid, als lid van een dorpsraad, een WMO-raad, een jongerenraad of ‘gewoon’ als actief lid van een politieke partij.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt.

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat meestal uit 5 bijeenkomsten met trainingen, zoals ‘overtuigend debatteren’, en lezingen van gastdocenten uit de politieke praktijk. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten, interactieve werkvormen, presentaties van lokale gastdocenten en ontmoetingen met lokale politici. Hierdoor krijgen de deelnemers een realistisch beeld van de lokale politiek. Programma Bijeenkomst...

Lees meer »

Cursussen in 2019

Zie de lijst van gemeenten waar deze cursus in 2019 wordt gegeven. Speciale toegankelijke versie (voor mensen met een beperking) Wat ons betreft blijft het activeren van burgers niet beperkt tot de periode voor de verkiezingen. In 2019 organiseren we zowel in Den Bosch als in Katwijk een speciale versie van...

Lees meer »