Huis voor democratie en rechtsstaat

Burgerparticipatie

U wilt inwoners betrekken bij besluitvorming. Maar hoe doet u dat bij de herstructurering van een nieuwe wijk, een voorgenomen herindeling, de totstandkoming van de begroting of bij de werving van nieuwe raadsleden?

ProDemos ondersteunt u graag op het gebied van burgerparticipatie in uw gemeente.

Cursus Politiek Actief

De cursus Politiek Actief wordt door ProDemos uitgevoerd in samenwerking met gemeenten. De cursus is voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt.

Lees meer »

Toolbox Participatieverklaring

Een belangrijk onderdeel in de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen (statushouders) is de Participatieverklaring, waarin nieuwkomers worden gewezen op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. ProDemos heeft voor gemeenten een toolbox gemaakt voor een workshop ter voorbereiding op de participatieverklaring.

Lees meer »

Workshop Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een breed begrip dat op verschillende manieren gedefinieerd kan worden. Elke gemeente heeft zijn eigen cultuur en visie over hoe burgers te betrekken bij de publieke zaak. Met het Afwegingskader Burgerparticipatie als leidraad is een workshop ontwikkeld om samen met de gemeenten burgerparticipatie te definiëren en concretiseren. Doelstelling...

Lees meer »

Afwegingskader Burgerparticipatie

Het afwegingskader is bedoeld voor beleidsambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich bezighouden met burgerparticipatie bij de vorming en/of de uitvoering van beleid. Door antwoord te geven op de vragen in het afwegingskader, kan worden beargumenteerd of burgerparticipatie bij een bepaald onderwerp een goed idee is of niet. De vragen dwingen...

Lees meer »

Participatiewijzer

De website Participatiewijzer helpt u om te bepalen of burgerparticipatie nuttig is in uw geval en welke participatiemethode het beste past bij uw vraagstuk. Ga naar Participatiewijzer

Lees meer »