Huis voor democratie en rechtsstaat

Burgerparticipatie

U wilt inwoners betrekken bij besluitvorming. Maar hoe doet u dat bij de herstructurering van een nieuwe wijk, een voorgenomen herindeling, de totstandkoming van de begroting of bij de werving van nieuwe raadsleden?

ProDemos ondersteunt u graag op het gebied van burgerparticipatie in uw gemeente.

Cursus Politiek Actief

De afgelopen jaren heeft ProDemos honderden mensen bereikt met de cursus Politiek Actief. Velen onder hen werden politiek actief: als raadslid, als lid van een dorpsraad, een WMO-raad, een jongerenraad of ‘gewoon’ als actief lid van een politieke partij. De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt...

Lees meer »

Toolbox Participatieverklaring

ProDemos heeft in opdracht van het ministerie van SZW een Toolbox Participatieverklaring ontwikkeld voor gemeenten. Deze Toolbox Participatieverklaring kunnen gemeenten en organisaties gebruiken voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. De Toolbox bestaat uit drie onderdelen: een handleiding en materialen voor het uitvoeren van de workshop participatieverklaring; een training voor begeleiders; en...

Lees meer »

Workshop Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een breed begrip dat op verschillende manieren gedefinieerd kan worden. Elke gemeente heeft zijn eigen cultuur en visie over hoe burgers te betrekken bij de publieke zaak. Met het Afwegingskader Burgerparticipatie als leidraad is een workshop ontwikkeld om samen met de gemeenten burgerparticipatie te definiëren en concretiseren. Doelstelling...

Lees meer »

Afwegingskader Burgerparticipatie

Het afwegingskader is bedoeld voor beleidsambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich bezighouden met burgerparticipatie bij de vorming en/of de uitvoering van beleid. Door antwoord te geven op de vragen in het afwegingskader, kan worden beargumenteerd of burgerparticipatie bij een bepaald onderwerp een goed idee is of niet. De vragen dwingen...

Lees meer »

Participatiewijzer

De website Participatiewijzer helpt u om te bepalen of burgerparticipatie nuttig is in uw geval en welke participatiemethode het beste past bij uw vraagstuk. Ga naar Participatiewijzer

Lees meer »

Doe-democratie

Wat betekent de doe-democratie voor de lokale representatieve democratie? Met de kabinetsnota ‘De Doe-democratie. Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving’ uit 2013 (bekijk op Rijksoverheid.nl) als vertrekpunt, is ProDemos in 2014 en 2015 op onderzoek uit gegaan om deze vraag uit te diepen in een serie lezingen en expertmeetings. Het resultaat is de brochure Doe-democratie, een...

Lees meer »

Bordspel: Race naar de Raad

Hoe overleef ik een verkiezingscampagne voor de gemeenteraad? Zeteldans – Race naar de Raad is een politiek bordspel, speciaal gericht op de lokale politiek. Zeteldans heeft als doel 63 campagnedagen ongeschonden door te komen. Onderweg trotseer je onverwachte gebeurtenissen en journalisten met lastige vragen. Race naar de Raad is geschikt...

Lees meer »