Huis voor democratie en rechtsstaat

Burgerparticipatie

Hoe betrek je burgers op een goede manier bij de besluitvorming in jouw gemeente? En welke besluitvorming is daar überhaupt geschikt voor? Welke participatiemethode past bij welk vraagstuk? En hoe zorg je dat statushouders weten wat er van hen wordt verwacht als kersverse burger van jouw gemeente?

ProDemos ondersteunt gemeenten graag op het gebied van burgerparticipatie. Kijk hieronder wat we te bieden hebben.

ParticipatieWijzer

De ParticipatieWijzer is een digitaal afwegingskader voor burgerparticipatie. Voor wie? ParticipatieWijzer is ontwikkeld voor wethouders, gemeenteambtenaren, raadsleden en hun ondersteuning, om hen te helpen een constructief gesprek over burgerparticipatie te voeren en er onderbouwde keuzes over te maken. Waar gaat het over? Participatiemethoden, initiatieven en democratische waarden In de ParticipatieWijzer...

Lees meer »

Cursus Politiek Actief

De cursus Politiek Actief wordt door ProDemos uitgevoerd in samenwerking met gemeenten. De cursus is voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt.

Lees meer »

Democracity voor inburgeraars

Democracity is een succesvol programma dat oorspronkelijk ontwikkeld is voor basisscholen. Het wordt gespeeld in de raadszaal op het gemeentehuis. ProDemos heeft dit programma nu ook geschikt gemaakt voor de doelgroep nieuwe Nederlanders, waaronder statushouders en inburgeraars. Deze groep heeft vaak geen ervaring met democratische besluitvorming en een systeem van...

Lees meer »

Toolbox Participatieverklaring

Een belangrijk onderdeel in de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen (statushouders) is de Participatieverklaring, waarin nieuwkomers worden gewezen op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. ProDemos heeft voor gemeenten een toolbox gemaakt voor een workshop ter voorbereiding op de participatieverklaring.

Lees meer »

Afwegingskader Burgerparticipatie

Het afwegingskader is bedoeld voor beleidsambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich bezighouden met burgerparticipatie bij de vorming en/of de uitvoering van beleid. Door antwoord te geven op de vragen in het afwegingskader, kan worden beargumenteerd of burgerparticipatie bij een bepaald onderwerp een goed idee is of niet. De vragen dwingen...

Lees meer »