Huis voor democratie en rechtsstaat

Nieuwsbrief Op Locatie – juni 2020

Inhoud

Corona-update

Door de coronamaatregelen heeft ProDemos helaas alle activiteiten en programma’s op locatie (bij gemeente- en provinciehuizen, rechtbanken, onderwijsinstellingen etc.) en in Den Haag moeten annuleren. Natuurlijk willen we docenten, ouders en verzorgers wel ondersteunen tijdens deze tijden van thuisonderwijs. Zo geven we tips voor werkvormen om ook thuis aan de slag te gaan met de thema’s democratie, rechtsstaat en rechtspraak. Daarnaast bieden we digitale, klassikale lessen voor het voortgezet onderwijs en het mbo aan via videobelplatform Jitsi. De mbo-festivals die gepland stonden voor juni voeren we nu digitaal uit.

Uiteraard staan we bij ProDemos ook open voor ideeën die leven bij u in de gemeente of provincie over de uitvoeringen van onze programma’s. We gaan hier graag met u over in gesprek. U kunt met al uw ideeën en suggesties terecht bij Matthijs van Tuijl.

Griffiedag ‘Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen: opkomst en diversiteit’  – vrijdag 27 november 2020

ProDemos organiseert op vrijdag 27 november 2020 de Griffiedag. Een inspirerende en informatieve dag voor griffiers en medewerkers van de griffie. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, willen we aandacht schenken aan de verschillende manieren voor gemeenten om de opkomst bij verkiezingen te verhogen én aandacht vragen voor de diversiteit van gemeenteraden.

Op de Griffiedag bespreken we deze vraagstukken. Een van de sprekers is Chris Aalberts. Hij doet onderzoek naar de opkomst van nieuwe (lokale) partijen. De Griffiedag is gratis en vindt plaats in het gebouw van ProDemos in Den Haag, natuurlijk houden we daarbij rekening met de dan geldende coronamaatregelen.

Aanmelden voor de griffiedag kan via onze website (https://prodemos.nl/agenda/griffiedag/), hier vindt u binnenkort ook meer informatie over het programma.

Politiek Actief vernieuwd

Vorig jaar heeft ProDemos veel energie gestoken in het vernieuwen van de cursus Politiek Actief. We hebben gewerkt aan het beter bereiken van mensen die nu niet goed vertegenwoordigd zijn in de politiek en het toegankelijk maken van de cursus voor mensen met een auditieve, visuele of lichamelijke beperking. Door aanpassingen in zowel de presentaties, de materialen en werkvormen, en in de handleidingen voor de gemeente is de cursus nu geschikt voor een brede groep deelnemers. Er is ook kritisch gekeken naar het taalniveau van de cursus.

Alle nieuw te starten cursussen maken gebruik van het vernieuwde materiaal.

Online toolbox

Sinds het najaar van 2019 is er een online toolbox beschikbaar voor gemeenten die geheel zelfstandig de cursus Politiek Actief willen geven. In de online toolbox zijn alle benodigde materialen gratis te downloaden en in te zien. Ook de online toolbox is aangepast en geschikt om de cursus aan een diverse groep deelnemers te geven.

Nieuw subsidietraject ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In de tweede helft van 2020 start ProDemos met een nieuwe reeks cursussen. Het vergroten van de diversiteit van de gemeenteraad is een belangrijk doel van deze cursussen. Er zijn nog steeds veel gemeenten waar de gemeenteraad geen goede afspiegeling is van de inwoners die de raad vertegenwoordigt. Telt uw gemeenteraad relatief weinig vrouwen, jongeren, mensen met een niet-westerse achtergrond of een praktische opleiding en wilt u daar verandering in brengen? Misschien komt u in aanmerking voor een (gratis) cursus Politiek Actief. Neem voor de voorwaarden en meer informatie contact met ons op via politiekactief@prodemos.nl.

Ontwikkelingen Democracity

Democracity in bruikleen

Inmiddels heeft ProDemos al met 25 gemeenten een samenwerking waarbij de gemeente het Democracityspel in bruikleen heeft en zelf begeleidt. We vinden het fijn dat er zoveel gemeenten zijn die het spel willen spelen met basisschoolklassen en zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsgemeenten.

Democracity op maat

Steeds vaker krijgen we de vraag of we Democracity op maat voor de gemeente kunnen maken. Zo maakten we bijvoorbeeld voor de gemeente Amsterdam een plattegrond van de stad en voegden we flats en grachtenpandjes toe aan het spel. Op verzoek van de gemeente Utrecht hebben we onlangs de Domtoren toegevoegd.

Democracity voor nieuwe Nederlanders

Begin dit jaar draaide ProDemos een pilot om te kijken of Democracity ook geschikt is voor de doelgroep nieuwe Nederlanders. In een aantal gemeenten hebben we migranten ontvangen op het stadhuis en met hen het Democracityspel gespeeld. We kregen heel veel enthousiaste reacties, daarom wil ProDemos Democracity voor deze doelgroep opnemen in het reguliere aanbod.

Wilt u meer informatie over een bruikleensamenwerking, Democracity op maat of voor nieuwe Nederlanders? Neem dan contact op met Karel Ploeger.

Gemeente Zaanstad gaat K@G zelf uitvoeren

Zoals u hierboven kon lezen is het al lange tijd mogelijk om als gemeente zelf Democracity uit te voeren. ProDemos faciliteert de gemeente door de materialen te verschaffen en een training te geven. De gemeente Zaanstad heeft ProDemos benaderd of zij zelf het programma Klassenbezoek@Gemeentehuis kunnen uitvoeren. We hebben dit als pilot mogelijk gemaakt en de gemeente is erg enthousiast. Inmiddels hebben meer gemeenten interesse getoond en zullen we het mogelijk maken dat ook andere gemeenten zelf Klassenbezoek@Gemeentehuis kunnen uitvoeren. Meer informatie? Neem dan contact op met Karel Ploeger.

Afwegingskader voor burger- en overheidsparticipatie

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt ProDemos een digitaal afwegingskader voor burger- en overheidsparticipatie. Dit afwegingskader bevat een overzicht van participatiemethoden. Deze worden beschreven aan de hand van democratische waarden als legitimiteit, deliberatie en inclusiviteit. Ook geven we suggesties of aandachtspunten bij de verschillende waarden. Aan de hand van een paar vragen krijg je advies welke (combinatie van) methoden het best passen. We willen dat de tool eind 2020 voor iedereen toegankelijk is. Meer informatie of wilt u op de hoogte worden gehouden? Neem dan contact op met Anna Domingo.

Nieuw: workshop ‘De raad aan het stuur’

Vanaf 2020 biedt ProDemos een nieuwe workshop aan: ‘De raad aan het stuur’. Deze workshop is oorspronkelijk ontwikkeld door Marianne Kock. In het onlangs verschenen advies Decentrale taak is politieke zaak van de Raad van Openbaar Bestuur, vertelt zij: ‘Ik zag dat mijn collega-raadsleden net als ik worstelden met de vraag hou zij richting kunnen geven binnen het sociaal domein. En ik zag dat er behoefte was aan uitwisseling van ervaringen en kennis over dit thema.’ Vervolgens ontwikkelde Kock een programma waarin raadsleden met elkaar in gesprek gaan over wat het betekent om als raad in positie te zijn. ‘Het college zou veel meer dienend moeten zijn ten behoeve van een goed debat in de raad’, zegt ze. Een probleem is dat veel kaders die worden gepresenteerd aan de raad te vaag zijn: ‘Maak essentiële begrippen in het zorglandschap duidelijk, op zo’n manier zie je hoe de manier waarop je invulling geeft aan zorg, samenhangt met hoe je tegen de maatschappij aankijkt.’

ProDemos heeft, samen met Kock, het programma verder ontwikkeld. Het doel van de workshop is om met de gehele gemeenteraad te reflecteren op de kaderstellende rol. Met welke instrumenten kun je werken aan de kaders? Dat en meer wordt duidelijk tijdens deze workshop. ProDemos biedt het cursusmateriaal en de trainer. Al onze trainers hebben zelf ook ervaring als raadslid. Voorafgaand aan de workshop heeft de trainer een uitvoerig voorgesprek met de gemeente.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Anna Domingo.

Digitale nieuwsbrief Op Locatie

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws van de afdeling Op Locatie van ProDemos, abonneer u dan nu op de digitale nieuwsbrief. We versturen deze nieuwsbrief ongeveer drie keer per jaar.