Huis voor democratie en rechtsstaat

Werving van raadsleden

ProDemos ondersteunt gemeenten graag bij het ontwikkelen van politiek talent en het versterken van de lokale democratie. Zo verzorgen we de cursus Politiek Actief: een cursus voor inwoners gericht op talentontwikkeling in de gemeente. Ook hebben we een handreiking met tips om meer vrouwen in de raad te krijgen.

ProDemos ondersteunt gemeenten graag bij het ontwikkelen van politiek talent en het versterken van de lokale democratie.

Cursus Politiek Actief

Zo verzorgen we de cursus Politiek Actief: een cursus voor inwoners gericht op talentontwikkeling in de gemeente. Gemeenten (en maatschappelijke organisaties) kunnen deze cursus ook zelf aanbieden met behulp van een online toolbox. Kijk daarvoor op politiekactief.prodemos.nl.

Kan jouw gemeente geen tijd en geld vrijmaken om de cursus te organiseren? Wijs organisaties en verenigingen dan op de mogelijkheid om de cursus zelf te organiseren.

Meer vrouwen in de raad

ProDemos en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, lanceerden in maart 2017 de Handreiking ‘Meer vrouwen in de gemeenteraad; tips & tricks voor kandidatencommissies’. Met deze handreiking wilden we politieke partijen een handvat bieden om voor meer diversiteit op de kieslijsten te zorgen, zodat het percentage vrouwen in gemeenteraden zou stijgen.

Na de verkiezingen van voorjaar 2018 is het percentage vrouwen in de gemeenteraden inderdaad gestegen: van gemiddeld 28 procent naar 34 procent. (Bron: Atria)

Voor meer informatie: bekijk het dossier Vrouwen in de politiek op de website van Atria.