Huis voor democratie en rechtsstaat

Tijdens het educatieve doe-programma Democracity richten kinderen uit groep 7 en 8 uit het basisonderwijs zelf de fictieve stad ‘Democracity’ in. Dit doen ze in de raadzaal van het gemeentehuis.

Democracity is een interactief spel waarmee gemeenten de deuren openzetten voor alle basisscholen. Het spel is ook zeer geschikt voor kinderen die speciaal of praktijkonderwijs volgen.

 • Duur
  2 uur
 • Niveau
  Groep 7/8, Praktijkonderwijs, SO, VSO
 • Locatie
  Gemeentehuis

Nu Boeken

Voor scholen buiten Amsterdam geldt: neem bij belangstelling contact op met de gemeente en/of met Karel Ploeger.

Het doel van Democracity is om samen een stad te bouwen, met alle elementen die bij een stad horen: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer, etc. Om het eens te worden over de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt hun interesse voor democratische besluitvorming gewekt.

NB: Om de hoeveelheid informatie overzichtelijk te houden letten we nog niet al te gedetailleerd op de financiële consequenties van de keuzes. Bij een tweede uitvoering met dezelfde klas kan dat wel.

Spelverloop

De klas neemt plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat in het midden en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden: bedrijven, of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?

Het budget is beperkt, dus er moet gekozen worden. De klas wordt opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties in de grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er gestemd en kan de stad afgebouwd worden.

Na het spel kunnen de kinderen vragen stellen aan bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder of enkele raadsleden. De kinderen horen dan hoe het eraan toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de eigen gemeente.

Voorbereiding en nabespreking

Bereid uw leerlingen eventueel voor op het bezoek aan het gemeentehuis met onze lesbrief en bijbehorende PowerPoint. Om het leereffect te waarborgen raden we aan om de les ook na te bespreken.

Credits

Democracity is oorspronkelijk bedacht en ontwikkeld door de Koning Boudewijnstichting.

Info voor scholen

 • Ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, en ook heel geschikt voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs.
 • Amsterdamse scholen kunnen direct reserveren via het reserveringssysteem van ProDemos.
 • Andere scholen kunnen hun belangstelling aangeven bij de eigen gemeente of bij ProDemos. Als ProDemos een verzoek van een school ontvangt, leggen wij dat voor aan de betreffende gemeente.
 • Het programma is gratis.
 • ProDemos verzorgt de spelleiding.
 • De school regelt zelf het vervoer naar het stadhuis.

Engelstalige groepen leerlingen kunnen dit spel nu in het Engels spelen. Deze Engelstalige versie is nu in de testfase. Het aanbod geldt voor uitsluitend Engelstalige kinderen. Vermeld dan bij de aanmelding dat de ingeschreven groep Engelstalig is.

Info voor gemeenten

 • Geschikt voor groep 7/8 en voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs: een bijzondere kans om ook deze leerlingen kennis te laten maken met de lokale democratie!
 • Reserveer een spel bij ProDemos en nodig klassen uit om Democracity te komen spelen op het gemeentehuis.
 • Gemeenten krijgen dit programma gratis aangeboden door ProDemos.
 • ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en de begeleiding van het spel.
 • De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de raadsleden.

Voor meer informatie kun u zich wenden tot Karel Ploeger

ProDemos biedt de mogelijkheid om een spel gratis in bruikleen te geven aan een grote gemeente of aan enkele samenwerkende buurgemeenten. De gemeenten kunnen dan zelf de spelleiding verzorgen. Bijvoorbeeld door eigen (oud-)raadsleden, vrijwilligers en/of ambtenaren (waaronder griffiemedewerkers of communicatiemedewerkers) in te zetten. De instructiebijeenkomst die ProDemos hiervoor verzorgt, is ook kosteloos. Bij een bruikleen blijft het spel eigendom van ProDemos. Het spelmateriaal is niet te koop.

Bij concrete belangstelling komen we graag langs om hierover uitvoeringsafspraken te maken.

Voordelen

Voor de gemeente:

 • Uitvoeringen kunnen flexibel en verspreid over het jaar gepland worden met de scholen.
 • De aanvangstijden kunnen makkelijk aangepast worden (met name voor scholen die continuroosters hanteren is dat prettig).
 • Het is een goedkope (namelijk gratis) manier om jongeren bij de lokale democratie te betrekken.
 • Het is leuk om het programma zelf met een vaste pool mensen te leiden.
 • Het planningssysteem van ProDemos helpt u bij de planning.
 • Het geeft u de kans om alle kinderen in de gemeente een keer in de raadszaal te ontvangen.

Voor ProDemos:

 • ProDemos kan de eigen begeleiders elders inzetten. Met name in de randen van het land (die voor ProDemosmedewerkers nogal veel reistijd vergen) biedt dit lucht aan de begeleiders en de planning.
 • ProDemos kan op deze manier meer kinderen bereiken.

Randvoorwaarden

 • Als een enkele gemeente een bruikleenspel wil verkrijgen, moeten jaarlijks minimaal 15 uitvoeringen gerealiseerd worden. Als twee of meer samenwerkende buurgemeenten een bruikleenspel willen verkrijgen, moet men gezamenlijk minimaal 20 uitvoeringen realiseren. ProDemos verwacht dat elke bruiklenende gemeente deze ambitie onderschrijft.
 • De gemeente maakt gebruik van het planningssysteem van ProDemos, zodat wij de aantallen deelnemers kunnen doorgeven aan onze subsidieverstrekker (het ministerie van BZK).
 • ProDemos evalueert regelmatig met de gemeente.
 • ProDemos vervangt kosteloos materiaal dat aan vervanging toe is.
 • Hiertoe sluiten de gemeenten en ProDemos een samenwerkingsovereenkomst.
 • Het is de ambitie van de gemeente en ProDemos om de samenwerking een structureel karakter te geven.

Zowel van de kinderen en de docenten als van raadsleden en griffiemedewerkers krijgt ProDemos vaak veel positieve reacties over Democracity:

“Wilde je even teruggeven dat Democracity hier weer in hele goede aarde is gevallen. De leerlingen en de leerkracht van groep 8 waren razend enthousiast.
Mooi dat dit gebeurt in Dongen!”
Monica Michels van Moergastel, Directie OBS de Biezenkring

“Democracity is een kindvriendelijke manier om met politiek, verschillende belangen en debatteren in aanraking te komen. De kinderen vonden het jammer dat het afgelopen was.”
–Juf Anneke

En een opmerking uit onze anonieme enquête:

“Doordat het vanaf het begin al meteen heel interactief was, waren de kinderen erg betrokken. Ik vond deze gastles zeker de moeite waard en hoop dat we vaker kunnen deelnemen aan dit project! Complimenten!”