Tijdens het educatieve programma Democracity bouwen leerlingen samen aan hun eigen stad: gaan ze voor bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt dus helaas kan niet alles een plaats krijgen in de stad. Tijd dus om samen keuzes te maken. Om het eens te worden over die keuzes richten de leerlingen verschillende politieke partijen op, schrijven ze korte partijprogramma’s en gaan ze met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er gestemd en kan de stad afgebouwd worden.

Na het spel kunnen de leerlingen vragen stellen aan bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder of enkele raadsleden die aanwezig zijn. De leerlingen horen dan hoe het eraan toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de eigen gemeente.

Democracity wordt gespeeld in de raadzaal van de plaatselijke gemeente met behulp van een speelkleed en blokken met voorzieningen. Leerlingen mogen plaatsnemen op de raadzetels achter de microfoons. In twee uur tijd ervaren de leerlingen dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Zo maken zij op een laagdrempelige en speelse manier kennis met de gemeentepolitiek en democratische besluitvorming.

NB: Om de hoeveelheid informatie overzichtelijk te houden letten we nog niet al te gedetailleerd op de financiële consequenties van de keuzes. Bij een tweede uitvoering met dezelfde klas kan dat wel.

Voorbereiding en nabespreking

Bereid jouw leerlingen eventueel voor op het bezoek aan het gemeentehuis met onze lesbrief en bijbehorende PowerPoint. Om het leereffect te waarborgen raden we aan om de les ook na te bespreken.

Credits

Democracity is oorspronkelijk bedacht en ontwikkeld door de Koning Boudewijnstichting.

Info voor scholen

 • Ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, en ook heel geschikt voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs.
 • Amsterdamse scholen kunnen direct reserveren via het reserveringssysteem van ProDemos.
 • Andere scholen kunnen hun belangstelling aangeven bij de eigen gemeente of via democracity@prodemos.nl. Als ProDemos een verzoek van een school ontvangt, leggen wij deze voor aan de betreffende gemeente.
 • Voeg geen groepen van verschillende niveaus samen.
 • Zorg dat tijdens het programma minimaal één begeleidende docent aanwezig is, die de leerlingen kent.
 • ProDemos verzorgt de spelleiding d.m.v. een gastdocent.
 • Het programma is gratis.
 • De school regelt zelf het vervoer naar het gemeentehuis.

Engelstalige groepen leerlingen kunnen dit spel nu in het Engels spelen. Het aanbod geldt uitsluitend voor Engelstalige leerlingen, niet voor leerlingen in het tweetalig onderwijs. Vermeld a.u.b. bij de aanmelding dat de ingeschreven groep Engelstalig is.

Na een aanvraag

 • Je kunt een programma tot 30 werkdagen voor de geboekte datum kosteloos annuleren. Annuleer je een gastles binnen deze termijn van 30 werkdagen, dan worden de gemaakte kosten per programma bij je in rekening gebracht. Bekijk onze algemene voorwaarden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met democracity@prodemos.nl.

Info voor gemeenten

 • Geschikt voor groep 7/8 en voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs: een bijzondere kans om ook deze leerlingen kennis te laten maken met de lokale democratie!
 • Reserveer een spel bij ProDemos en nodig klassen uit om Democracity te komen spelen op het gemeentehuis.
 • Gemeenten krijgen dit programma gratis aangeboden door ProDemos.
 • ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en de begeleiding van het spel.
 • De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de raadsleden.

Voor meer informatie kun je je wenden tot democracity@prodemos.nl

ProDemos biedt de mogelijkheid om een spel gratis in bruikleen te geven aan een grote gemeente of aan enkele samenwerkende buurgemeenten. De gemeenten kunnen dan zelf de spelleiding verzorgen. Bijvoorbeeld door eigen (oud-)raadsleden, vrijwilligers en/of ambtenaren (waaronder griffiemedewerkers of communicatiemedewerkers) in te zetten. De instructiebijeenkomst die ProDemos hiervoor verzorgt, is ook kosteloos. Bij een bruikleen blijft het spel eigendom van ProDemos. Het spelmateriaal is niet te koop.

Bij concrete belangstelling komen we graag langs om hierover uitvoeringsafspraken te maken.

Voordelen

 • Uitvoeringen kunnen flexibel en verspreid over het jaar gepland worden met de scholen.
 • De aanvangstijden kunnen makkelijk aangepast worden (met name voor scholen die continuroosters hanteren is dat prettig).
 • Het is een goedkope (namelijk gratis) manier om jongeren bij de lokale democratie te betrekken.
 • Het is leuk om het programma zelf met een vaste pool mensen te leiden.
 • Het planningssysteem van ProDemos helpt u bij de planning.
 • Het geeft u de kans om alle leerlingen in de gemeente een keer in de raadszaal te ontvangen.

Randvoorwaarden

 • Als een enkele gemeente een bruikleenspel wil verkrijgen, moeten jaarlijks minimaal 15 uitvoeringen gerealiseerd worden. Als twee of meer samenwerkende buurgemeenten een bruikleenspel willen verkrijgen, moet men gezamenlijk minimaal 20 uitvoeringen realiseren. ProDemos verwacht dat elke bruiklenende gemeente deze ambitie onderschrijft.
 • De gemeente maakt gebruik van het planningssysteem van ProDemos, zodat wij de aantallen deelnemers kunnen doorgeven aan onze subsidieverstrekker (het ministerie van BZK).
 • ProDemos evalueert regelmatig met de gemeente.
 • ProDemos vervangt kosteloos materiaal dat aan vervanging toe is.
 • Hiertoe sluiten de gemeenten en ProDemos een samenwerkingsovereenkomst.
 • Het is de ambitie van de gemeente en ProDemos om de samenwerking een structureel karakter te geven.
Spelkleed inclusief blokken met voorzieningen.
Leerlingen overleggen samen over hun partijprogramma.
Een leerling kiest één van de voorzieningen voor haar partij.

Zowel van de leerlingen en de docenten als van raadsleden en griffiemedewerkers krijgt ProDemos vaak veel positieve reacties over Democracity:

“Wilde je even teruggeven dat Democracity hier weer in hele goede aarde is gevallen. De leerlingen en de leerkracht van groep 8 waren razend enthousiast.
Mooi dat dit gebeurt in Dongen!”
Monica Michels van Moergastel, Directie OBS de Biezenkring

“Democracity is een kindvriendelijke manier om met politiek, verschillende belangen en debatteren in aanraking te komen. De kinderen vonden het jammer dat het afgelopen was.”
–Juf Anneke

En een opmerking uit onze anonieme enquête:

“Doordat het vanaf het begin al meteen heel interactief was, waren de kinderen erg betrokken. Ik vond deze gastles zeker de moeite waard en hoop dat we vaker kunnen deelnemen aan dit project! Complimenten!”