Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De Raad grijpt zo nodig in en staat de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de maatschappelijke functies van ProDemos, en dus op het realiseren van de doelstellingen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit zeven leden.

Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels

Voorzitter

Ed Nijpels is sinds begin 2018 voorzitter van de Raad van Toezicht van ProDemos. Ed Nijpels is onder meer voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord en voormalig lid van de Tweede Kamer, minister van VROM, burgemeester van Breda en Commissaris der Koningin in de provincie Friesland.

“Democratie en rechtsstaat worden niet meer door iedereen als vanzelfsprekende waarden beschouwd. Maar het is het beste systeem dat er is. Dat moeten we permanent uitdragen en laten zien. Ik ben blij dat ik daar de komende jaren een bijdrage aan mag leveren.”

Mr. drs. Maria van de Schepop

Lid, tevens vice-voorzitter

Raadsheer plaatsvervanger (en eerder onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)).

Drs. V. (Vincent) Moolenaar

Lid

Vincent Moolenaar is eigenaar van Moolenaar Toezicht & Advies, en Business Director Board & Governance programma’s bij Nijenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij o.a. plaatsvervanger in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en lid van de raad van commissarissen van Deloitte NL.

G.D. (Guikje) Roethof

Lid

Algemeen Secretaris van de Amsterdamse Kunstraad. Oud-journalist en radiomaker en voormalig lid van de Tweede Kamer namens D66.

Drs. E. M. (Elvira) Sweet

Lid

Eigenaar van EMS consultancy.  In het verleden was zij gemeenteraadslid van Amsterdam, stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Zuid-Oost, gedeputeerde in de Provincie Noord-Holland en directeur van een Thuiszorgorganisatie.

J.C.M. (Hans) Teunissen Msc

Lid (op voordracht van het personeel)

Bestuurder en plaatsvervangend rector op De Nassau. Eerder was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer en docent maatschappijleer en -wetenschappen.

Mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA MA

Lid

Voorzitter van CNV Onderwijs en bestuurslid bij CNV Connectief. Eerder was zij onder andere lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter voor het CDA in Eersel.

Klik hier om alle nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht te zien


Rooster van aftreden Raad van Toezicht

 • De heer Ed Nijpels (voorzitter)
  • benoemd per: 06-02-2018
  • herbenoemd: 2022
  • stopt per: 2026
 • Mevrouw G.D. Roethof (lid)
  • Benoemd per: 01-01-2016
  • Herbenoemd: 2020
  • Stopt per: 2024
 • Mevrouw E.Sweet (lid)
  • Benoemd per: 01-02-2017
  • Herbenoemd: 2021
  • Stopt per: 2025
 • Mevrouw D. Woestenberg (lid)
  • Benoemd per: 06-02-2018
  • Herbenoemd per: 2022
  • Stopt per: 2026
 • Mevrouw van de Schepop (lid)
  • Benoemd per: 06-02-2018
  • Herbenoemd: 2022
  • Stopt per: 2026
 • De heer J.C.M. Teunissen (lid op voordracht van de OR)
  • Benoemd per: 07-02-2019
  • Herbenoemd: 2023
  • Stopt per: 2027
 • De heer V. Moolenaar (lid)
  • Benoemd per: 01-04-2020
  • Herbenoeming: 2024
  • Stopt per: 2028