Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De Raad grijpt zo nodig in en staat de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de maatschappelijke functies van ProDemos, en dus op het realiseren van de doelstellingen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit zes leden.

Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels

Voorzitter

Ed Nijpels is sinds begin 2018 voorzitter van de Raad van Toezicht van ProDemos. Ed Nijpels is onder meer voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord en voormalig lid van de Tweede Kamer, minister van VROM, burgemeester van Breda en Commissaris der Koningin in de provincie Fryslân.

“Democratie en rechtsstaat worden niet meer door iedereen als vanzelfsprekende waarden beschouwd. Maar het is het beste systeem dat er is. Dat moeten we permanent uitdragen en laten zien. Ik ben blij dat ik daar de komende jaren een bijdrage aan mag leveren.”

Mr. drs. Maria van de Schepop

Lid, tevens vice-voorzitter

Raadsheer plaatsvervanger (en eerder onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)).

Drs. V. (Vincent) Moolenaar

Lid

Vincent Moolenaar is eigenaar van Moolenaar Toezicht & Advies, en Business Director Board & Governance programma’s bij Nijenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij o.a. plaatsvervanger in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en lid van de raad van commissarissen van Deloitte NL.

G.D. (Guikje) Roethof

Lid

Algemeen Secretaris van de Amsterdamse Kunstraad. Oud-journalist en radiomaker en voormalig lid van de Tweede Kamer namens D66.

Mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA MA

Lid

Voorzitter van CNV Onderwijs en bestuurslid bij CNV Connectief. Eerder was zij onder andere lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter voor het CDA in Eersel.

Vacature

ProDemos zoekt een nieuw lid van de raad van toezicht. Reageren kan tot en met 2 december 2023.
Lees meer

Nevenfuncties

Bekijk de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

Contact

Contact opnemen met de raad van toezicht kan via de secretaris, Mirjam van Tiel (m.vantiel@prodemos.nl).


Rooster van aftreden Raad van Toezicht

 • De heer Ed Nijpels (voorzitter)
  • benoemd per: 06-02-2018
  • herbenoemd: 2022
  • stopt per: 2026
 • Mevrouw Guikje Roethof (lid)
  • Benoemd per: 01-01-2016
  • Herbenoemd: 2020
  • Stopt per: 2024
 • Mevrouw Daniëlle Woestenberg (lid)
  • Benoemd per: 06-02-2018
  • Herbenoemd per: 2022
  • Stopt per: 2026
 • Mevrouw Maria van de Schepop (lid)
  • Benoemd per: 06-02-2018
  • Herbenoemd: 2022
  • Stopt per: 2026
 • De heer Vincent Moolenaar (lid)
  • Benoemd per: 01-04-2020
  • Herbenoeming: 2024
  • Stopt per: 2028