Raad van Adviseurs

ProDemos kent een Raad van Adviseurs, bestaande uit een aantal deskundigen op het gebied van politiek, democratie, rechtsstaat, media, educatie en publieksbereik. De Raad van Adviseurs geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over de koers en de strategie van ProDemos. 

Profielfoto van Michel Buchel

Michiel Buchel

Michiel Buchel is oud-directeur-bestuurder NEMO Science Museum. Binnen de raad van adviseurs is Michiel aanspreekpunt voor het expertisedomein publieksbereik.

Profielfoto Folkert Jensma

Mr. Folkert Jensma

Mr. Folkert Jensma is juridisch redacteur, commentator en columnist. Binnen de raad van adviseurs is Folkert adviseur binnen het expertisedomein media.

Mr. Robine de Lange-Tegelaar

Mr. Robine de Lange-Tegelaar is President van de Rechtbank Den Haag. Binnen de raad van adviseurs adviseert Robine binnen het expertisedomein rechtsstaat.

Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer

Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer is als professor Politicologie verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, en lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.

Mr. H.G.M (Heleen) Rutgers

Mr. H.G.M (Heleen) Rutgers is Hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant. Voorheen was zij Programmadirecteur Straf met Zorg bij het Openbaar Ministerie.

Prof. dr. Nadira Saab

Prof. dr. Nadira Saab is bijzonder hoogleraar e-didactiek primair en voortgezet onderwijs aan de Universiteit van Leiden. Binnen de raad van adviseurs is Nadira aanspreekpunt voor het expertisedomein educatie.

Huri Sahin

Huri Sahin is burgemeester van Rijswijk en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Als lid van de raad van adviseurs adviseert Huri op het expertisedomein politiek/lokaal bestuur.