Raad van Adviseurs

ProDemos kent een Raad van Adviseurs, bestaande uit een aantal deskundigen op het gebied van politiek, democratie, rechtsstaat, media, educatie en publieksbereik. De Raad van Adviseurs geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over de koers en de strategie van ProDemos. 

Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer

Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer is als professor Politicologie verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, en lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.

Mr. M.V. (Martijn) Polak

Mr. M.V. (Martijn) Polak is raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Eerder was hij advocaat en hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking in Leiden.

Mr. H.G.M (Heleen) Rutgers

Mr. H.G.M (Heleen) Rutgers is Hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant. Voorheen was zij Programmadirecteur Straf met Zorg bij het Openbaar Ministerie.