Nevenfuncties RvT-leden

Ed Nijpels (voorzitter):

Parttime functies:

 • Kroonlid Sociaal-Economische Raad
 • Voorzitter van Papier Recycling Nederland (PRN) en VRN
 • Voorzitter Klimaatberaad (voorbereiding nieuw klimaatakkoord)

Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter Geobusiness Nederland
 • Voorzitter Papier Recycling Nederland (PRN)
 • Voorzitter Stichting InstallQ
 • Lid Raad van Commissarissen Maltha Recycling B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Arriva B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Dutch Enviro Energy Holdings B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Siers Groep B.V.
 • Voorzitter bestuur Vrienden van de Friezenkerk (Rome)
 • Voorzitter Bestuurlijke Adviesraad Waddenacademie
 • Voorzitter Abe Bonnema Stichting
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wetsus

Maria van de Schepop (lid, tevens vice-voorzitter):

Maria van de Schepop is rechter en heeft de volgende overige nevenfuncties:

 • Voorzitter van de commissie van toezicht Justitieel Complex Zaanstad
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Holland Dance festival
 • Lid van de Commissie van Wijzen van de herstelorganisatie toeslagen belastingdienst
 • Tot oktober 2019 was zij President van de rechtbank Noord Nederland

Vincent Moolenaar (lid):

Vincent Moolenaar is eigenaar van Moolenaar Toezicht & Advies en Business Director Board & Governance programma’s bij Nyenrode Business Universiteit en hij vervult de volgende nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Commissarissen van Deloitte Nederland
 • Raadsheer/Plaatsvervanger in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland
 • Voorzitter Raad van Commissarissen bij IDNH (Identiteitsdiensten & Digitalisering Notariaat Holding BV)
 • Lid Raad van Commissarissen Rijksmuseum Slot Loevestein
 • Lid van de Landelijke Selectiecommissie Rechters, onderdeel van de Rechtspraak Nederland
 • Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Reward Value, die onderzoek doet naar en dialoog stimuleert over de relatie tussen de (maatschappelijke) doelstelling van organisaties en de beloning van bestuurders
 • Lid Audit Comité Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Lid Benoemingsadvies Commissie Restitutiecommissie (Min. OC&W)
 • Voorzitter van de Alumnivereniging van Nyenrode’s New Board Program
 • Voorzitter van de Raad van Advies van het Instituut van Internal Auditors
 • Auditor bij de beroepsvereniging van bestuurders in de zorg (NVZD)
 • Associate partner bij NGL International (Next Generation Leadership executive coaching)

Arthur Pormes (lid op voordracht van de OR):

Arthur Pormes is lerarenopleider en vakdidacticus maatschappijleer en maatschappijwetenschappen aan ICLON/Universiteit Leiden en docent maatschappijleer, global studies en maatschappijwetenschappen bij RSG Broklede in Breukelen. Verder heeft hij de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter Dienstraad ICLON/Universiteit Leiden
 • Voorzitter Landelijk overleg opleiders maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
 • Lid NVLM Klankbordgroep voor de vakvernieuwingscommissie maatschappijleer

Ronald van Raak (lid)

Ronald van Raak is parttime Hoogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij heeft de volgende nevenfuncties:

 • Raadslid Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).
 • Lid Onafhankelijke commissie advies restschadeafwikkeling politie (CA-RAP).
 • Lid Raad van advies en aanbeveling Spinoza Den Haag. 

Daniëlle Woestenberg (lid):

Daniëlle Woestenberg is voorzitter van CNV Onderwijs en bestuurslid van CNV Connectief en heeft de volgende overige nevenfuncties:

 • Bestuurslid CNV Vakcentrale
 • Voorzitter CNV Internationaal
 • Adviseur DWLB Legal Boutique 
 • Adviseur van de Medische Missie Zusters Nederland
 • Docent Levensbeschouwing, Rythovius College
 • Lid Raad van Commissarissen SSH&
 • Lid Raad van CommissarissenLid Raad van Commissarissen Trudo