Nevenfuncties RVT-leden

Ed Nijpels (voorzitter):

Parttime functies:

 • Kroonlid Sociaal-Economische Raad
 • Voorzitter van Papier Recycling Nederland (PRN) en VRN
 • Voorzitter Klimaatberaad (voorbereiding nieuw klimaatakkoord)

Overige nevenfuncties:

 • Voorzitter Geobusiness Nederland
 • Voorzitter Papier Recycling Nederland (PRN)
 • Voorzitter Stichting InstallQ
 • Lid Raad van Commissarissen Maltha Recycling B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Arriva B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Dutch Enviro Energy Holdings B.V.
 • Lid Raad van Commissarissen Siers Groep B.V.
 • Voorzitter bestuur Vrienden van de Friezenkerk (Rome)
 • Voorzitter Bestuurlijke Adviesraad Waddenacademie
 • Voorzitter Abe Bonnema Stichting
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wetsus

Maria van de Schepop (lid, tevens vice-voorzitter):

Maria van de Schepop is rechter en heeft de volgende overige nevenfuncties:

 • Voorzitter van de commissie van toezicht Justitieel Complex Zaanstad
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Holland Dance festival
 • Lid van de Commissie van Wijzen van de herstelorganisatie toeslagen belastingdienst
 • Tot oktober 2019 was zij President van de rechtbank Noord Nederland

Guikje Roethof (lid):

Guikje Roethof is bestuursadviseur bij Gemeente Amsterdam en heeft daarnaast de volgende nevenfuncties:

 • Adviseur documentaires bij de NPO
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Holland Festival
 • Voorzitter van de stichting Raad voor de Journalistiek

Daniëlle Woestenberg (lid):

Daniëlle Woestenberg is voorzitter van CNV Onderwijs en bestuurslid van CNV Connectief en en heeft de volgende overige nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht Thuiszorg West-Brabant
 • Lid van de Raad van Toezicht World Vision Nederland
 • Lid van de Klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemerschap VNO-NCW
 • Lid van de Raad van Commissarissen Fides wonen
 • Lid van de Raad van Toezicht Opella, zorgdienstverlener op de zuidelijke Veluwe
 • Docent Levensbeschouwing, Rythovius College
 • Adviseur bij PubliuZ

Vincent Moolenaar (lid):

Vincent Moolenaar is eigenaar van Moolenaar Toezicht & Advies en Business Director Board & Governance programma’s bij Nijenrode Business Universiteit en hij vervult de volgende nevenfuncties:

 • Dagvoorzitter voor sessies van de Nyenrode Commissarissen Cyclus
 • Bestuurslid van de Alumnivereniging van Nyenrode’s New Board Program
 • Deelnemer in het netwerk van coaches van NGL International (New Generation Leadership executive coaching)
 • Bestuurslid van de Stichting Reward Value, die onderzoek doet naar en dialoog stimuleert over de relatie tussen de (maatschappelijke) doelstelling van organisaties en de beloning van bestuurders
 • Lid van de Raad van Advies van het Instituut van Internal Auditors
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Deloitte Nederland
 • Raadsheer/Plaatsvervanger in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland
 • Auditor bij de beroepsvereniging van bestuurders in de zorg (NVZD)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen bij I&DNH (Identiteitsdiensten & Digitalisering Notariaat Holding BV)
 • Lid van de Landelijke Selectiecommissie Rechters, onderdeel van de Rechtspraak Nederland