Toegankelijkheid websites

ProDemos streeft ernaar om haar websites zo toegankelijk mogelijk te laten zijn.

Voor onderstaande website heeft ProDemos een officiële toegankelijkheidsverklaring aangevraagd:

Het toegankelijkheidslabel van derdekamer.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

We verwachten dat we hier in de toekomst meer websites aan toe kunnen voegen.