Organisatie

Bekijk een grotere versie van het organogram

Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur is als volgt:

Directie

De directie van ProDemos bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. Lees meer

Raad van Toezicht

De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van ProDemos. Lees meer

Raad van Adviseurs

ProDemos heeft een Raad van Adviseurs, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de directie over de koers en strategie van ProDemos. Lees meer

Afdelingen

ProDemos bestaat uit de volgende afdelingen:

Publiek

Bij de afdeling Publiek zorgen we voor de uitvoering van de educatieve programma’s van ProDemos. Met meer dan honderd begeleiders en rondleiders verzorgen we gastlessen en andere educatieve activiteiten in politiek Den Haag en op scholen, rechtbanken, gemeente- en provinciehuizen door heel Nederland. Er is een team van coaches die de begeleiders helpt in de ontwikkeling van hun vakgebied. Een aantal begeleiders is ook dagcoördinator en is daarmee aanspreekpunt voor collega’s voor het reilen en zeilen op de werkvloer.

In de dienst Publiek vinden we ook de planners, die ervoor zorgen dat de roosters kloppen en er voor elke schoolklas een begeleider staat. En het Klantcontactcentrum is het eerste aanspreekpunt van ProDemos: wij nemen de telefoon op als je ProDemos belt, beantwoorden veelgestelde vragen van docenten over onze programma’s en zorgen dat overige vragen bij de juiste personen binnen de organisatie terechtkomen.

 • Bij de afdeling Publiek werken circa 110 begeleiders/rondleiders en gastdocenten, 3 planners, 2 medewerkers klantcontact, 5 teamhoofden.
 • De afdeling Publiek valt onder de adjunct-directeur.

Educatie en Projecten

Bij de afdeling Educatie en Projecten ontwikkelen we educatieve materialen, tools en programma’s en projecten. Altijd met het doel om de vaak ingewikkelde en abstracte concepten uit de democratie en de rechtsstaat behapbaar en concreet te maken voor scholieren, studenten en ook voor volwassenen. Interactie staat daarbij voorop, want bij ProDemos geloven we dat je het beste leert door dingen te ervaren en zelf te doen. Er is een team Educatie en een team Projecten. We zoeken actief de samenwerking met gemeenten (bijvoorbeeld voor de cursus Politiek Actief), met provincies en rechtbanken (voor het opzetten van educatieve projecten), en maatschappelijke organisaties (voor informatiebijeenkomsten over democratie en rechtsstaat).

 • Bij de afdeling Educatie en Projecten werken 7 educatie-experts, 15 projectmanagers en 1 adviseur. Er is 1 hoofd Educatie en Projecten.
 • De afdeling Educatie en Projecten valt onder de directeur.

Stafafdelingen

Marketing & Communicatie

Bij de afdeling Marketing & Communicatie helpen we andere afdelingen bij het zo goed mogelijk overbrengen van hun boodschap. Door vragen te stellen en mee te denken bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën, teksten te schrijven en te redigeren, promotiecampagnes te bedenken, en samen te werken met vormgevers om onze missie goed in beeld te brengen. Het meeste van wat je van ProDemos ziet en leest (zoals deze tekst), is door of met hulp van de afdeling Marketing & Communicatie gemaakt.

 • Op de afdeling Marketing & Communicatie werken 4 communicatieadviseurs, 1 relatiemanager, 1 redacteur en 1 hoofd Marketing & Communicatie.
 • De afdeling Marketing & Communicatie valt onder de directeur.

HR

Bij de afdeling HR stellen we onze collega’s in staat hun werk goed te doen door alle formele processen rondom personeelsmanagement zorgvuldig en efficiënt in te richten en ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig kan voelen in het werk. We begeleiden de werving en selectie van nieuwe collega’s, zorgen voor het opstellen van arbeidscontracten, geven advies over diverse personeelsinstrumenten, regelen dat de personeelsdossiers op orde zijn en stellen bijvoorbeeld beleid op voor de introductie van nieuwe medewerkers en voor de handhaving van een gezonde werkcultuur.

 • Op de afdeling HR werken een junior en senior HR-adviseur, 2 administratief medewerkers HR en 1 teamhoofd HR.
 • De afdeling HR valt onder de directeur.

Bestuursondersteuning & Financiën

De afdeling Bestuursondersteuning ondersteunt en adviseert de directie van ProDemos over bestuurlijke, bedrijfsmatige en politieke vraagstukken. Ook voeren we het secretariaat van de directie en bewaken we het beleidsmatige proces. We onderhouden contacten met stakeholders en met de raden van toezicht en advies, en werken aan voorstellen voor nieuw beleid.
Daarnaast werkt deze afdeling aan de ontwikkeling en interpretatie van regelmatige en gestandaardiseerde evaluaties. We doen onderzoek naar de effectiviteit van onze programma’s, activiteiten en evenementen om te kijken of de doelstellingen hiervan worden behaald. Ook ondersteunt de onderzoeksafdeling medewerkers en stagair(e)s bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Daarnaast werken we (mee) aan externe onderzoeken, bijvoorbeeld met betrekking tot participatieprocessen, de mate van steun voor democratische waarden bij jongeren en microtargeting bij verkiezingen.

Ook zorgt deze afdeling dat ProDemos financieel gezond blijft. We stellen de jaarlijkse begroting op en verantwoorden de uitgaven na afloop in de jaarrekening. We controleren de ingekomen facturen en declaraties en handelen ze af. We versturen facturen en aanmaningen (als betaling uitblijft). Daarnaast ondersteunen we project- en teamleiders bij de financiële en urenverantwoording, voorzien we het management van tussentijdse overzichten en adviezen, en regelen we de verzekeringsportefeuille en het contact met de Belastingdienst.

 • Bij de afdeling Bestuursondersteuning & Financiën werken 1 afdelingshoofd, 1 directiesecretaris, 1 beleidsadviseur, 2 onderzoekers, 1 medewerker financiële administratie, 1 hoofd Financiën, 1 business controller en een secretaresse.
 • De afdeling Bestuursondersteuning & Financiën valt onder de adjunct-directeur.

ICT

Bij de afdeling ICT houden we ProDemos ‘in de lucht’. We zijn verantwoordelijk voor de automatisering van zowel de werkzaamheden op kantoor als van de planning & uitvoering van educatieve programma’s. Daarnaast zorgen we voor de technische ontwikkeling en het beheer van websites, digitale tools en interactieve programmaonderdelen. Ook concentreren we ons op de beveiliging van de technische systemen.

 • Bij de afdeling ICT werken 4 beheerders/developers en 1 hoofd ict.
 • De afdeling ICT valt onder de adjunct-directeur.

Facilitaire Dienst

Bij de Facilitaire dienst houden we ons bezig met wat er zich afspeelt in en rondom ons gebouw. Zo maken we — samen met onze collega’s — de ontvangst van vele tienduizenden bezoekers per jaar mogelijk. Een mooie uitdaging! Werken alle interactieve installaties? Ruikt het prettig? Smaakt de koffie lekker? Zien de werkplekken er fris uit? Van gebouwinstallaties tot planten, van verlichting tot pakketjes, wij zorgen voor een veilige en aangename omgeving om te bezoeken of in te werken.

 • Bij facilitaire dienst werken 4 facilitair medewerkers en 1 hoofd Facilitaire Dienst. Het hoofd van de FD draagt ook zorg voor de BHV-organisatie.
 • De afdeling Facilitaire Dienst valt onder de adjunct-directeur.