Huis voor democratie en rechtsstaat

Annuleren

Annuleren kan kosteloos tot zes weken voor aanvang van het programma.

Als de groep onverhoopt niet kan komen, horen wij dat graag zo snel mogelijk. Annuleren kan schriftelijk of per e-mail (planningbinnenhof@prodemos.nl) en kan zonder kosten tot zes weken voor het geplande bezoek. Na het verstrijken van deze periode brengen wij annuleringskosten in rekening conform onze algemene voorwaarden.

Wanneer een groep door tegenvallende interesse of om andere redenen kleiner is dan 10 leerlingen, wordt dit als een annulering aangemerkt. Ook indien de school van de begin- of eindtijd afwijkt behoudt ProDemos zich het recht voor dit als een annulering te beschouwen en daarvoor ter compensatie een bedrag in rekening te brengen.