Annuleren

Als een gereserveerd programma op school onverhoopt niet door kan gaan, horen wij dat graag zo snel mogelijk via planning@prodemos.nlLet op: telefonisch annuleren is niet mogelijk!

  • Tot 6 weken (30 werkdagen) voor aanvang kan een programma kosteloos geannuleerd worden.
  • Binnen 6 weken (30 werkdagen) voor aanvang worden er kosten in rekening gebracht. De kosten zijn €50,– per uur met een minimum van €150,– per programma.

Deze regeling is conform onze algemene voorwaarden.

Verder hanteren we een minimum van 10 en een maximum van 32 leerlingen per groep. Het is niet toegestaan om klassen samen te voegen. Wanneer een groep door tegenvallende interesse of om andere redenen kleiner is dan 10 leerlingen, wordt dit als een annulering aangemerkt. (Uitgezonderd vooraf besproken afwijkingen van de groepsgrootte.)

Ook als de school van de begin- of eindtijd afwijkt behoudt ProDemos zich het recht voor dit als een annulering te beschouwen en daarvoor ter compensatie bovenstaand bedrag in rekening te brengen.