Huis voor democratie en rechtsstaat

Gastles Verkiezingen

Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. We weten dat het lastig kan zijn leerlingen of studenten meer te leren over het politieke landschap in Nederland. Vaak vinden ze het ingewikkeld of zelfs saai. In de Verkiezingsgastles behandelen we op een interactieve en leuke manier de Tweede Kamerverkiezingen met jouw leerlingen. Zo worden ze uitgedaagd hun eigen standpunt te ontdekken met betrekking tot enkele politieke vraagstukken.

 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Online, Op school

Nu Boeken

 • Klik voor de online gastles in het reserveringssysteem onder: ‘Online’, en dan ‘Online gastles verkiezingen’.
 • Klik voor de fysieke gastles op ‘Op school’, dan ‘Gastles in de klas’ en kies dan bij Thema voor ‘Verkiezingsspecial’.
 • Let op: onder de huidige omstandigheden voeren we geen fysieke gastlessen uit. Pas wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden, is dit eventueel weer mogelijk. 

In deze gastles maken we gebruik van verschillende werkvormen om de aandacht van de leerlingen vast te houden. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van de deelnemers hebben we een Verkiezingsgastles ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs én een voor het mbo.

Voortgezet onderwijs:
Gedurende de gastles gebruiken we de interactieve tool Mentimeter waarmee leerlingen deel kunnen nemen aan quizzen en met z’n allen woordwebben kunnen maken tijdens verschillende momenten van de les. Ook worden er filmpjes getoond en gaan leerlingen oefenen met het plaatsen van de partijen in het politiek assenstelsel. Tijdens de gehele les is er ruimte voor leerlingen om hun ideeën en meningen te laten horen.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van onze stemhulp YoungVoice: dé stemhulp voor jongeren. YoungVoice bestaat uit een aantal stellingen waar leerlingen het eens of oneens mee kunnen zijn. Elke stelling wordt toegelicht met een kort filmpje. Op deze manier bekijken leerlingen wat hun politieke standpunten zijn en welke partijen daarbij passen.

De onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de Verkiezingsgastles voor het vo zijn: De politieke partijen en hun lijsttrekkers, de werkzaamheden van de Tweede Kamer, de wisselwerking tussen de termen links, rechts, midden, progressief en conservatief, en de eigen politieke standpunten van de leerlingen.

Mbo:
Gedurende de gastles gebruiken we de interactieve tool Mentimeter waarmee studenten deel kunnen nemen aan diverse quizzen. Ook worden er filmpjes getoond en gaan de studenten aan de slag met het Krachtenveld. De opdracht Krachtenveld gaat in op wie de macht heeft in Nederland. Tijdens de gehele les is er ruimte voor studenten om hun ideeën en meningen te laten horen.

Verder wordt er gebruik gemaakt van onze stemhulp YoungVoice: dé stemhulp voor jongeren. YoungVoice bestaat uit een aantal stellingen waar studenten het eens of oneens mee kunnen zijn. Elke stelling wordt toegelicht met een kort filmpje. Op deze manier bekijken de studenten wat hun politieke standpunten zijn en welke partijen daarbij passen.

De vragen die onder andere aan bod komen tijdens de Verkiezingsgastles voor het mbo zijn: Wat doet de Tweede Kamer voor jou? Waarom is het belangrijk dat ik stem? En, afhankelijk van het niveau van de klas, Hoe moet je stemmen/Wat gebeurt er met mijn stem?

Kortom: een educatief en leuk programma om studenten vertrouwen te geven in het uitbrengen van hun stem.

NB: Als de coronamaatregelen het weer toelaten, kunnen we de gastlessen ook fysiek op school geven. 

 • De uitvoering van deze gastlessen begint vanaf 11 februari 2021 (maar de lessen zijn nu wel al te boeken).
 • De gastles duurt 45 tot 100 minuten.
 • De gastdocenten passen de les aan het niveau van de klas aan.
 • Voeg geen groepen van verschillende niveaus samen.
 • Minimaal 12 en maximaal 30 studenten per les.
 • De gastdocent neemt na de aanmelding contact met je op om de opzet en de organisatie van de gastles te bespreken.
 • De gastlessen zijn gratis.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met gastles@prodemos.nl.