Privacyverklaring sollicitanten

ProDemos vindt het belangrijk om netjes met jouw gegevens om te gaan als je bij ons solliciteert. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van jou verwerken en hoe we daarmee omgaan.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

 • Sollicitatiegegevens: Dit zijn bijvoorbeeld naam, contactgegevens, CV, cijferlijsten, (eventueel) referentiebrieven, (eventueel) diploma’s en een motivatiebrief. 
 • Screeninggegevens: Dit is openbaar toegankelijke informatie over jou online zoals jouw sociale mediaprofielen.

Met welke doelen verwerken wij jouw gegevens en welke rechtsgrond hebben wij daarvoor?

 • Om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd: De medewerkers die de selectie voor de vacature doen beoordelen jouw cv en motivatiebrief. De medewerkers die de selectie voor de vacature doen,  doen een online onderzoek en kunnen de gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces. Dit kan inzicht geven over je kennis, maar ook of je social-media gedrag niet schadelijk is voor ProDemos. De bevindingen worden altijd met je besproken. Wij wijzen je niet af enkel op resultaten van een screening.
  • Grondslag: toestemming, uitvoering overeenkomst of gerechtvaardigd belang.
 • Om contact met je op te nemen over de sollicitatieprocedure: Je wordt gebeld of gemaild om te laten weten of je bent geselecteerd voor de volgende sollicitatieronde.
  • Grondslag: toestemming, uitvoering overeenkomst of gerechtvaardigd belang. 
 • Om te kijken of je passend bent voor een andere vacature binnen ProDemos: We bewaren in de regel geen documenten van sollicitanten voor andere vacatures dan die waar voor zij hebben gesolliciteerd. In een uitzonderlijk geval dat wij dat wel doen vragen wij hiervoor altijd je toestemming.
  • Grondslag: toestemming.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

 • Sollicitatiegegevens: Tot uiterlijk vier weken na het beëindigen van de sollicitatieperiode. Als je toestemming hebt gegeven bewaren we jouw gegevens maximaal één jaar na het beëindigen van de sollicitatieperiode. 
 • Screeninggegevens: Tot uiterlijk vier weken na het beëindigen van de sollicitatieperiode. 

Met wie delen wij jouw gegevens?

 • Een selecte groep medewerkers die de sollicitatieprocedure volgen: De HR-medewerker stuurt bijvoorbeeld de sollicitatiegegevens door aan de medewerkers van de selectiecommissie. De medewerkers van de selectiecommissie beoordelen jouw sollicitatiedocumenten.  
 • Sollicitatiesoftware: De leverancier en subleveranciers bieden een platform en hostingdiensten zodat wij de sollicitatieprocedure goed kunnen uitvoeren. Met de leverancier hebben wij een verwerkersovereenkomst.  

Beveiliging van je gegevens

ProDemos neemt technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beveiligen.

Welke rechten hebben sollicitanten?

Sollicitanten hebben de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van hen beheren en waar we ze voor gebruiken
 • inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we beheren
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • het intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Je kunt hiervoor contact opnemen met personeelszaken via: hr@prodemos.nl.

Klacht indienen

Als je een verzoek hebt ingediend met betrekking tot jouw gegevens en je vindt dat wij daar niet op de juiste manier mee omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht over de verwerking van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Contactinformatie

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je contact met ons opnemen via privacy@prodemos.nl.

ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag
prodemos.nl
070-7570200