Huis voor democratie en rechtsstaat

Privacy- en cookieverklaring Kiezerspanel ProDemos

 7 oktober 2020  

ProDemos vindt het belangrijk om zich goed aan wet- en regelgeving over privacy te houden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:  

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen (via deze privacyverklaring) voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken 
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij het Kiezerspanel StemWijzer doen met de informatie die jij ons geeft.  

Om contact met je op te nemen hebben je naam en je e-mailadres nodig. Deze bewaren we tot een week na de bijeenkomsten van het Kiezerspanel. Tenzij je hebt aangegeven dat we je nog eenmaal mogen benaderen voor onderzoek naar de StemWijzer. In dat geval bewaren we deze gegevens tot 2 weken na het benaderen voor dat onderzoek (uiterlijk 31 december 2021).   

We willen het Kiezerspanel zo divers mogelijk samenstellen. Daarom hebben we de onderstaande informatie van je nodig om een goede selectie te maken. Deze informatie bewaren we tot een week na de bijeenkomsten van het Kiezerspanel. Tenzij je hebt aangegeven dat we je nog eenmaal mogen benaderen voor onderzoek naar de StemWijzer. In dat geval bewaren we deze gegevens samen met je naam en e-mailadres tot 2 weken na het benaderen voor dat onderzoek (uiterlijk 31 december 2021). In de verantwoording voor de StemWijzer vermelden we slechts samengevoegde informatie over het hele kiezerspanel, die niet te herleiden is tot personen.   

 • je geboortejaar
 • je geboorteland
 • het geboorteland van je ouders
 • je geloof of levensbeschouwing  
 • je opleidingsniveau  
 • je werksituatie
 • of je actief bent voor een politieke partij  
 • je politieke oriëntatie 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen  

We geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).  

Voor de technische ondersteuning van het kiezerspanel maken we gebruik van derden, die daardoor toegang kunnen hebben tot jouw gegevens. Met hen hebben we afspraken gemaakt in een verwerkingsovereenkomst. 

Cookies  

Voor het verzamelen van de gegevens gebruiken we Microsoft Forms. Microsoft gebruikt hiervoor functionele cookies. Lees hiervoor hun eigen privacyverklaring.  

(Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in kan worden opgeslagen zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen werken dan niet goed meer. ) 

Beveiliging  

Wij vinden beveiliging van persoonsgegevens van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op of er niet iets mis kan gaan.  

Functionaris voor gegevensbescherming  

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet David Muntslag en is bereikbaar per e-mail op privacy@prodemos.nl voor al jouw vragen en verzoeken.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.  

Jouw rechten

Als je vragen hebt, of als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.  

Je hebt de volgende rechten:  

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen  
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben  
 • het laten corrigeren van fouten  
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens  
 • intrekken van toestemming  
 • een bepaalde verwerking beperken  
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik  

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.  

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.  

Klacht indienen  

Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen naar privacy@prodemos.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.  

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens  
ProDemos  
Hofweg 1H  
2511AA Den Haag  
E-mailadres: info@prodemos.nl  
Telefoon: 070-7570200  

KvK nummer: 50938053