Huis voor democratie en rechtsstaat

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De Raad grijpt zo nodig in en staat de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de maatschappelijke functies van ProDemos, en dus op het realiseren van de doelstellingen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit zeven leden.

Drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels

Voorzitter

Ed Nijpels is sinds begin 2018 voorzitter van de Raad van Toezicht van ProDemos. Ed Nijpels is verder onder meer voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord en voormalig lid van de Tweede Kamer, minister van VROM, burgemeester van Breda en Commissaris der Koningin in de provincie Friesland.

Bekijk de overige nevenfuncties van de heer Nijpels.

“Democratie en rechtsstaat worden niet meer door iedereen als vanzelfsprekende waarden beschouwd. Maar het is het beste systeem dat er is. Dat moeten we permanent uitdragen en laten zien. Ik ben blij dat ik daar de komende jaren een bijdrage aan mag leveren.”

Drs. V. (Vincent) Moolenaar

Eigenaar van Moolenaar Toezicht & Advies. Daarnaast o.a. plaatsvervanger in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en lid van de raad van commissarissen van Deloitte NL.

Bekijk de nevenfuncties van de heer Moolenaar.

G.D. (Guikje) Roethof
Lid

Algemeen Secretaris van de Amsterdamse Kunstraad. Oud-journalist en radiomaker en voormalig lid van de Tweede Kamer namens D66.

Bekijk de nevenfuncties van mevrouw Roethof.


Mr. drs. Maria van de Schepop
Lid, tevens vice-voorzitter

Raadsheer plaatsvervanger (en eerder onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)).

Bekijk de nevenfuncties van mevrouw Van de Schepop.

Drs. E. M. (Elvira) Sweet
Lid

Eigenaar van EMS consultancy.  In het verleden was zij gemeenteraadslid van Amsterdam, stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Zuid-Oost, gedeputeerde in de Provincie Noord-Holland en directeur van een Thuiszorgorganisatie.

Bekijk de overige nevenfuncties van mevrouw Sweet.

J.C.M. (Hans) Teunissen Msc
Lid (op voordracht van het personeel)

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Hans-Teunissen.jpg

Bestuurder en plaatsvervangend rector op De Nassau. Eerder was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer en docent maatschappijleer en -wetenschappen.

Bekijk hier de overige nevenfuncties van de heer Teunissen.

Mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA MA
Lid

Voorzitter van CNV Onderwijs en bestuurslid bij CNV Connectief. Eerder was zij onder andere lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter voor het CDA in Eersel.

Bekijk de overige nevenfuncties van mevrouw Woestenberg.



Rooster van aftreden Raad van Toezicht ProDemos  – Huis voor democratie en rechtsstaat

NaamFunctieBenoemd per:Aftreden/
herbenoemd:
Stopt per:
De heer Ed NijpelsVoorzitter06-02-201820222026
Mevrouw G.D. RoethofLid01-01-201620202024
Mevrouw E. SweetLid01-02-201720212025
Mevrouw D. WoestenbergLid06-02-201820222026
Mevrouw M. van de SchepopLid06-02-201820222026
De heer J.C.M. TeunissenLid, op voordracht van de OR07-02-201920232027
De heer V. MoolenaarLid01-04-202020242028

Profielschets Raad van Toezicht

Samenstelling en taken De huidige Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn één maal herbenoembaar. Deze benoemingen moeten vooraf goedgekeurd worden door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eén van de leden is benoemd...

Lees meer »

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *