Huis voor democratie en rechtsstaat

Raad van Adviseurs

ProDemos kent een Raad van Adviseurs, bestaande uit een aantal deskundigen op het gebied van politiek, democratie, rechtsstaat, media, educatie en publieksbereik. De Raad van Adviseurs geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur over de koers en de strategie van ProDemos.


Dr. S.L. (Sarah) de Lange

Dr. S.L. (Sarah) de Lange is universitair hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Sinds 2016 is zij houder van de Dr. J.M. Den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.


Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer

Tom van der Meer scepsis

Prof. dr. T.W.G. (Tom) van der Meer is als professor Politicologie verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, en lid van de Staatscommissie Parlementair Stelsel.

Mr. M.V. (Martijn) Polak

Mr. M.V. (Martijn) Polak is raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Eerder was hij advocaat en hoogleraar internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking in Leiden.


E.G.M. (Emile) Roemer

Emile Roemer is de afgelopen tijd waarnemend burgemeester geweest van de gemeenten Heerlen en Alkmaar.


Mr. H.G.M (Heleen) Rutgers

Mr. H.G.M (Heleen) Rutgers is Hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant. Voorheen was zij Programmadirecteur Straf met Zorg bij het Openbaar Ministerie.Dr. H. (Hanneke) Tuithof

Hanneke Tuithof is vakdidacticus geschiedenis bij het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en zij geeft onderwijs binnen de Graduate School of teaching van de UU. daarnaast is zij lector didactiek van de gammavakken aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg.