Huis voor democratie en rechtsstaat

Directie

Directeur

Per 1 maart 2021 is drs. E.C. (Eric) Stokkink directeur van ProDemos. 

Eric Stokkink (1964) is de afgelopen jaren plv. directeur Democratie en Bestuur geweest bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voordien had hij managementposities bij het ministerie van OCW. In die functies heeft Eric Stokkink veel ervaring opgedaan met politiek-bestuurlijke vraagstukken op het gebied van democratie, onderwijs en burgerschap.

Eric Stokkink is te bereiken via e.stokkink@prodemos.nl en via 070 757 02 00.

Waarnemend adjunct-directeur: Anita de Jong

Anita studeerde Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. In 2015 heeft ze de opleiding tot Communicatiemanager (beroepsniveau 5/D) afgerond bij Van der Hilst Communicatie. Anita werkte eerder bij de afdeling Communicatie van de gemeente Leiden en bij de Raad voor Werk en Inkomen.

Behalve adjunct-directeur is Anita ook hoofd van de afdeling Communicatie. Zij is te bereiken op a.dejong@prodemos.nl.

Directiesecretaris: Mirjam Brandenburg

Tel: 070-7570221
E-mail: m.brandenburg@prodemos.nl

Sinds 1 oktober 2016 is Mirjam Brandenburg directiesecretaris van ProDemos. Eerder was Mirjam bestuursadviseur voor een van de leden van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast is ze ook actief als schrijver.

Coronamelding

Geen fysieke activiteiten t/m 16 mei 2021, en tot de zomer definitief geen Haagse schoolprogramma's. Online programma's zijn wel mogelijk.
Bekijk het actuele aanbod