Huis voor democratie en rechtsstaat

Directie

Waarnemend directeur

Per 20 januari 2020 is mr. drs. J.J.H.M (Sjef) van Gennip waarnemend directeur van ProDemos. Sjef van Gennip was lange tijd voorzitter van de Raad van Bestuur van Reclassering Nederland.

Sinds zijn pensionering is hij actief als Raadsheer Plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag en als toezichthouder, onder andere bij Pantar en HWW Zorg. Verder is hij bestuurlijk adviseur (in opdracht van de ministeries van J&V en VWS)  in de aanpak van personen met verward gedrag.

Sjef van Gennip is te bereiken via s.vangennip@prodemos.nl en via 070 757 02 00.

Waarnemend adjunct-directeur: Anita de Jong

Sinds 15 mei 2019 is Anita de Jong waarnemend adjunct-directeur van ProDemos.

Anita studeerde Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. In 2015 heeft ze de opleiding tot Communicatiemanager (beroepsniveau 5/D) afgerond bij Van der Hilst Communicatie. Anita werkte eerder bij de afdeling Communicatie van de gemeente Leiden en bij de Raad voor Werk en Inkomen.

Behalve adjunct-directeur is Anita ook hoofd van de afdeling Communicatie. Zij is te bereiken op a.dejong@prodemos.nl.

Directiesecretaris: Mirjam Brandenburg

Tel: 070-7570221
E-mail: m.brandenburg@prodemos.nl

Sinds 1 oktober 2016 is Mirjam Brandenburg directiesecretaris van ProDemos. Eerder was Mirjam bestuursadviseur voor een van de leden van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast is ze ook actief als schrijver.