Huis voor democratie en rechtsstaat

Directie

Waarnemend directeur

Met ingang van 30 september 2019 is Reinier ter Kuile waarnemend directeur van ProDemos.

Reinier is te bereiken op r.terkuile@prodemos.nl en 070 – 75 70 200

Directeur: Eddy Habben Jansen

Eddy Habben Jansen (1969) is sinds juli 2016 directeur van ProDemos.

Sinds de oprichting in 2010 was hij adjunct-directeur van ProDemos. Sinds 1991 werkte hij voor diens voorgangers, het Instituut voor Publiek en Politiek en M50. De afgelopen vijf jaar was hij verantwoordelijk voor met name de (educatieve) activiteiten in Den Haag.

Zijn expertise ligt op het gebied van Nederlandse politiek, verkiezingen en (politieke) geschiedenis. Hij is auteur van o.a. Nederlandse politiek voor dummies (2013) en medeauteur van Het Haagse Binnenhof. Acht eeuwen centrum van de macht (2013).

Contact via directiesecretaris Mirjam Brandenburg.

Nevenfunctie
Met ingang van april 2019 is Eddy lid van het bestuur van het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam.

Adjunct-directeur: Roelof Martens

Roelof Martens (1974) is adjunct-directeur van ProDemos en hoofd van de dienst Op locatie. Roelof is sinds 2006 werkzaam bij ProDemos en diens voorganger, het Instituut voor Publiek en Politiek.

Roelof richt zich met name op de samenwerking met instellingen in het land, waaronder gemeenten, provincies en rechtbanken. Het vergroten van het aantal educatieve activiteiten voor scholieren en volwassenen is hierbij een speerpunt. Verder coördineert hij de verschillende verkiezingsactiviteiten, waaronder de StemWijzer.

Roelof studeerde Zoötechniek aan de Universiteit Wageningen en was onderzoeker bij het universitair medisch centrum Utrecht en het bedrijf Numico. Verder is hij beleidsmedewerker geweest bij de provincie Zuid-Holland en was hij in verschillende functies politiek actief in de stad en provincie Utrecht.

Behalve adjunct-directeur is Roelof ook hoofd van de afdeling Op Locatie. Hij is te bereiken op r.martens@prodemos.nl.

Waarnemend adjunct-directeur: Anita de Jong

Sinds 15 mei 2019 is Anita de Jong waarnemend adjunct-directeur van ProDemos.

Anita studeerde Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. In 2015 heeft ze de opleiding tot Communicatiemanager (beroepsniveau 5/D) afgerond bij Van der Hilst Communicatie. Anita werkte eerder bij de afdeling Communicatie van de gemeente Leiden en bij de Raad voor Werk en Inkomen.

Behalve adjunct-directeur is Anita ook hoofd van de afdeling Communicatie. Zij is te bereiken op a.dejong@prodemos.nl.

Directiesecretaris: Mirjam Brandenburg

Tel: 070-7570221
E-mail: m.brandenburg@prodemos.nl

Sinds 1 oktober 2016 is Mirjam Brandenburg directiesecretaris van ProDemos. Eerder was Mirjam bestuursadviseur voor een van de leden van de Algemene Rekenkamer. Daarnaast is ze ook actief als schrijver.