Huis voor democratie en rechtsstaat

Beeld en Geluid Den Haag

Je leerlingen zijn veelvraten als het om mediaconsumptie gaat. De ontwikkelingen op het gebied van media hebben grote gevolgen voor onze manier van denken en handelen, maar zijn erg complex. Bij Beeld en Geluid Den Haag kan jouw klas mee op ontdekkingstocht naar de betekenis van persvrijheid en de werking van media en journalistiek. In het museum onderzoeken de leerlingen welke rol media spelen in de democratie en hoe deze kunnen bijdragen aan een open en vrije samenleving.

De workshops van Beeld en Geluid Den Haag zijn ontwikkeld voor primair, voortgezet en hoger onderwijs en focussen op mediawijsheid; de leerlingen leren vaardigheden om media te snappen en er op een bewuste manier gebruik van te kunnen maken. Hoe wordt nieuws gemaakt, waarom trappen we allemaal in fake news, hoe beïnvloeden influencers ons en zitten er grenzen aan humor?

De workshops dragen bij aan de vorming van bewuste mediaconsumenten. Ze sluiten aan bij de kerndoelen 48 t/m 51 van het ministerie van OCW en SLO-kerndoelen 54 t/m 56.

Duur: gemiddeld twee uur
Kosten: €250,- voor een klas van 25 leerlingen

Bekijk de programma’s van Beeld en Geluid Den Haag