Wandeling: politieke Powervrouwen

Op vrijdag 8 maart 2024 is het Internationale Vrouwendag. Op deze dag kun je mee met onze speciale wandeling over beroemde vrouwen uit de politieke geschiedenis die een ideaal voor ogen hadden en daarvoor streden.

Beroemde vrouwen: van Jacoba van Beieren tot Jeltje van Nieuwenhoven

De gids voert je mee langs de Gevangenpoort waar Kaat Mossel opgesloten zat vanwege haar (vermeende) rebellie tegen de patriotten, en naar het standbeeld van koningin Wilhelmina: krijgshaftige vrouw in de vormeloze jas. Vervolgens wordt bij de Hofvijver stil gestaan hoe Jeltje van Nieuwenhoven als eerste vrouwelijk voorzitter van de Tweede Kamer ‘zwaaide’ met de voorzittershamer.

Deze en nog vele andere politieke powervrouwen passeren de revue tijdens deze themarondleiding door het politieke centrum van Den Haag.

Praktische informatie

Deze wandeling wordt gegeven op:

  • Vrijdag 8 maart 2023: 12.00 – 13.15 uur
  • Locatie start wandeling: de wandeling start in het Bezoekerscentrum van ProDemos, Hofweg 1 te Den Haag.

Tickets:

Een ticket kost € 7,50