Huis voor democratie en rechtsstaat

Vrouwen in de Provinciale Staten

Geplaatst op: maandag 20 april 2015

ProDemos heeft onderzocht hoe groot het aandeel vrouwen is onder de nieuwe volksvertegenwoordigers van de provincies. Conclusies: Het aantal vrouwelijke Statenleden is na de verkiezingen met minder dan 1% toegenomen. Utrecht heeft met 42,9% het hoogste percentage vrouwen in de Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren is de partij met het hoogste percentage vrouwen in…

Lees meer »

Moet je alles willen zeggen?

Geplaatst op: donderdag 16 april 2015

Op 14 april 2015 stond de vrijheid van meningsuiting centraal in het Politiek Café. Hoe staat het op dit moment met de vrijheid van meningsuiting in Nederland? Betekent vrijheid van meningsuiting dat je alles maar mag zeggen? En moet je dat eigenlijk wel willen? Over deze vragen gingen Yoeri Albrecht, directeur van debatcentrum De Balie…

Lees meer »

‘De Nederlandse geschiedenis staat bol van censuur’

Geplaatst op: dinsdag 14 april 2015

Met deze prikkelende bewering opent journalist Ad van Liempt het eerste Vrijheidscollege. ‘We zijn in demonstraties allemaal solidair met bladen als Charlie Hebdo, maar we zijn in Nederland veel bekender met censuur dan met vrijheid van meningsuiting.’ Met talloze voorbeelden uit de geschiedenis laat Van Liempt zien dat machthebbers altijd bang zijn geweest voor onafhankelijke…

Lees meer »

DemocratieLAB ProDemos heeft positief effect op leerlingen voortgezet onderwijs

Geplaatst op: vrijdag 10 april 2015

Het DemocratieLAB van ProDemos heeft positieve effecten op middelbare scholieren, zo blijkt uit onderzoek. Na hun bezoek aan deze interactieve tentoonstelling waren duidelijke verschillen meetbaar in hun gedrag, houding en kennis ten aanzien van democratie, politiek en rechtsstaat. Zo vinden ze politiek leuker en belangrijker dan voor hun deelname aan het DemcoratieLAB.   Democratisch gedrag Zowel…

Lees meer »

‘Meer zeggenschap in publieke instellingen’

Geplaatst op: vrijdag 3 april 2015

Belanghebbenden moeten meer inspraak krijgen in publieke instellingen, concludeerden de panelleden tijdens het debat op 1 april 2015 over rendementsdenken. Hiermee schetsten zij de volgens hen problematische werking van de markt bij publieke instellingen. Lea Bouwmeester (Tweede Kamerlid PvdA),   Paul van Meenen(Tweede Kamerlid D66),  Carola Schouten (Tweede Kamerlid ChristenUnie) en  Bart Stellinga (wetenschappelijk medewerker WRR) debatteerden, onder leiding van   Max van Weezel, over de…

Lees meer »

Ruim 1,7 miljoen gebruikers voor StemWijzer

Geplaatst op: woensdag 18 maart 2015

De StemWijzers voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Eerste Kamer zijn door ruim 1,7 miljoen bezoekers ingevuld. Op de verkiezingsdag was het nog erg druk: in de laatste 24 uur voor het sluiten van de stembussen deden nog een kleine 700.000 gebruikers last minute de StemWijzer. In vergelijking met 2011 zijn alle Provinciale StemWijzers vaker gebruikt. De StemWijzer…

Lees meer »

Verslag Politiek Café: Is provincie overbodige bestuurslaag?

Geplaatst op: donderdag 12 maart 2015

Tijdens het Politiek Café van 10 maart debatteerden Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes (VVD), en Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66) over de noodzaak van de provincies. Zijn de provincies overbodig? En wat is het alternatief? Als intermezzo las Marith Rebel-Volp (PvdA) haar column voor over fictie en werkelijkheid in de politiek. Het…

Lees meer »

Protestpartijen verzetten zich tegen de gevestigde orde

Geplaatst op: maandag 9 maart 2015

‘Protestpartijen zijn een onvermijdelijk gevolg van verdere Europese integratie’. Zowel René Moerland (chef redactie politiek en bestuur NRC) als Adriaan Schout (Clingendael Instituut) schaarden zich achter deze stelling. Protestpartijen zijn niet per definitie anti-Europees, maar verzetten zich tegen de gevestigde orde. Zij discussieerden, o.l.v. Kees Boonman, op 4 maart 2015 samen met Eerste Kamerlid van de…

Lees meer »

Beantwoording Kamervragen over Visitatierapport ProDemos

Geplaatst op: maandag 2 maart 2015

Op 24 februari stuurde minister Plasterk zijn  antwoorden op een aantal schriftelijke vragen naar aanleiding van het  Visitatierapport van ProDemos naar de Tweede Kamer. De minister gaat in zijn brief onder meer in op de vraag hoe hij ProDemos zal ondersteunen om de in het rapport gestelde aanbevelingen op te pakken, bijvoorbeeld door ook andere ministeries of instanties te betrekken bij…

Lees meer »

‘Ontmoet de rechter’ bij stichting Yasmin

Geplaatst op: dinsdag 17 februari 2015

Op donderdag 5 februari organiseerde stichting Yasmin samen met ProDemos een ‘Ontmoet de rechter’-bijeenkomst. Stichting Yasmin is een participatiecentrum voor vrouwen in Den Haag dat vrouwen een plek biedt om zich te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Er waren dertien vrouwen aanwezig met verschillende nationaliteiten. De bijeenkomst werd begeleid door gastdocent Stéphanie van ProDemos. Zij bood…

Lees meer »

Houdt Den Haag te weinig rekening met de provincie?

Geplaatst op: maandag 9 februari 2015

‘Na 10 minuten zwemmen in koud water krijg je last van swimming failure; je hart klopt nog wel maar je ledematen worden stijf waardoor het zwemmen bijna onmogelijk wordt’. Met deze beeldspraak schetste onderzoeker Herman Lelieveldt (Roosevelt Academy) gisteren de, in zijn ogen, problematische relatie tussen Den Haag (het hart) en de provincies (de ledematen)….

Lees meer »

Verslag Docentendag Maatschappijleer 2015

Geplaatst op: maandag 9 februari 2015

De jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer moet voor een docent een geweldige ervaring zijn: de workshopleider spreekt je aan als ‘hoeder van de rechtsstaat’ en tijdens het avondprogramma bij de Raad van State herken je in een van de juristen een oud-leerling van je school. Zomaar wat voorbeelden van de herkenning en erkenning die de 400 docenten…

Lees meer »

Het Nederlandse stelsel is niet ziek

Geplaatst op: dinsdag 16 december 2014

Op maandagavond 1 december sloot minister Plasterk bij ProDemos de lezingenreeks over de doe-democratie af. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reflecteerde op wat in de eerdere lezingen aan de orde is gekomen verbonden met het kabinetsbeleid.   De democratische rechtstaat is geen rustig bezit Plasterk begint de lezing met een quote van de…

Lees meer »

De Doe-democratie: gewoon slecht Nederlands voor participatie?

Geplaatst op: woensdag 3 december 2014

Maandag 24 november gaf Joop van den Berg, emeritus hoogleraar Nederlandse politiek en parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, de vierde lezing in de lezingenreeks over de doe-democratie. Hij scheen licht op de doe-democratie in relatie tot ons politieke stelsel.   De opkomst van de actiegroep Joop van den Berg begint de lezing een…

Lees meer »

Een avond over sociaal-culturele scheidslijnen in Nederland

Geplaatst op: dinsdag 25 november 2014

Naar aanleiding van de bundel “Gescheiden werelden?” organiseerden het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en ProDemos op dinsdag 18 november gezamenlijk een publieksbijeenkomst over sociaal-culturele scheidslijnen in Nederland. Het rapport gaat over de vraag of er in Nederland sprake is van (nieuwe) sociaal-culturele scheidslijnen, en zo ja, hoe die…

Lees meer »

De terugtocht van de overheid

Geplaatst op: woensdag 19 november 2014

Maandag 17 november werd de derde lezing over de Doe-democratie gegeven bij ProDemos. Dit keer was het aan professor Paul Frissen om zijn kennis en mening te delen over het overheidsbeleid. Frissen is hoogleraar Bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg, decaan en bestuursvoorzitter van de NSOB (De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) en lid van de RMO(Raad voor…

Lees meer »

Hoe democratisch is de Doe-democratie?

Geplaatst op: donderdag 30 oktober 2014

Tijdens de tweede lezing in de reeks over de Doe-democratie geeft professor Paul Dekker, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Tilburg en medewerker van het Sociaal Plan Bureau een analyse van ontwikkelingen in burgerparticipatie, met aandacht voor open einden en knelpunten.   Wat is burgerparticipatie? Na de introducerende woorden van ProDemos-directeur Kars Veling begint Paul…

Lees meer »

Doe-democratie door de ogen van een historicus

Geplaatst op: woensdag 22 oktober 2014

Op maandagavond 20 oktober trapte historicus Piet de Rooy (emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA) in een volle zaal de lezingenreeks over doe-democratie af bij ProDemos. Het doel van deze reeks is om meer zicht te krijgen op de betekenis en waarde van de doe-democratie. Piet de Rooy voorziet ons tijdens deze eerste lezing…

Lees meer »

Het nieuwe belastingstelsel: een vooruitgang?

Geplaatst op: vrijdag 17 oktober 2014

Onlangs werden de plannen voor de belastinghervormingen gepresenteerd in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van deze plannen stond het Politiek Café van donderdagavond 16 oktober in het teken van het belastingstelsel. Een verslag van een informatieve en interessante avond!   Inleidend woord van een expert Professor Henk Vording, hoogleraar Algemeen Belastingrecht aan de Universiteit van Leiden…

Lees meer »