Huis voor democratie en rechtsstaat

Directeur Eddy Habben Jansen vertrekt bij ProDemos

maandag 4 mei 2020
Eddy Habben Jansen

Na goed overleg tussen de raad van toezicht van ProDemos en de directeur, de heer E.M. Habben Jansen, is besloten dat de heer Habben Jansen ProDemos gaat verlaten. De raad is de heer Habben Jansen zeer erkentelijk voor alle inspanningen gedurende de afgelopen 29 jaar. Onder leiding van de heer Habben Jansen heeft de organisatie een grote groei doorgemaakt en zijn de bezoekersaantallen fors gestegen.

ProDemos staat nu voor een nieuwe fase waarin de organisatie verder dient te worden versterkt, zodat zij een adequate bijdrage kan blijven leveren aan het vergroten van het vertrouwen in de democratische rechtsstaat.

Er zal nog gelegenheid komen om persoonlijk afscheid te nemen van de heer Habben Jansen, zodra de coronabeperkingen dit mogelijk maken. Nadere mededelingen hierover volgen.