ProDemos opent haar deuren voor schooljaar 2020/2021

Educatie programma ProDemos begeleider Omar met leerlingen op roltrap

Inschrijving ‘Politiek Den Haag voor Scholen’ van start 

Ondanks de coronacrisis kunnen scholen zich vanaf woensdag 15 april 2020 om 12.00 uur bij ProDemos inschrijven voor de educatieve programma’s op en rond het Binnenhof in Den Haag van aankomend schooljaar. Ook komend jaar groeit het aanbod voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2019/2020 ontving ProDemos rond de 100.000 aanmeldingen* vanuit middelbare scholen. Dat was al een groei van 30% ten opzichte van het jaar daarvoor. Komend schooljaar groeit het aanbod voor het voortgezet onderwijs met nog eens 20% naar 120.000 leerlingen. 

Reiskostenregeling voor het voortgezet onderwijs 

Ook blijft de reiskostenregeling voor het voortgezet onderwijs van kracht. Hiermee kunnen scholen uit het voortgezet onderwijs (een deel van) de reiskosten vergoed krijgen. Deze regeling is vorig jaar geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat alle scholen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid krijgen om het parlement te bezoeken.  

De groei van het aanbod voor het voortgezet onderwijs brengt een aantal wijzigingen met zich mee in de overige programmering. Zo wordt het aanbod voor studenten op het mbo komend jaar beperkt tot 15.000 studenten en is het programma ‘Ontdek het Binnenhof en Madurodam voor basisscholen komen te vervallen. ProDemos streeft ernaar haar activiteiten in gemeenten en provincies voor deze doelgroepen uit te breiden. 

Het aanbod voor het vso en andere doelgroepen wordt juist duidelijker aangeboden met nieuwe programmanamen als ‘Tijd voor Politiek’, ‘Gevoel voor Politiek’ en ‘Politiek & Didaktiek’.

Het totale aanbod van educatieve programma’s in Den Haag blijft gelijk aan het voorgaande schooljaar. Op die manier wil ProDemos de kwaliteit van haar programma’s waarborgen. Tegelijkertijd kan de organisatie zich daardoor voorbereiden op zowel de tijdelijke sluiting van het Binnenhof gedurende de renovatie als het waarmaken van de ambitie om álle leerlingen tijdens hun middelbare schooltijd het parlement te laten bezoeken. Hiervoor werkt ProDemos intensief samen met de Eerste en Tweede Kamer. 

Aanmeldplicht Tweede Kamer

Een andere belangrijke verandering is dat het vanaf het schooljaar 2020/21 verplicht wordt om leerlingen voor het bezoek aan te melden bij de Tweede Kamer. Voor personen van 14 jaar en ouder geldt ook een identificatieplicht. Als iemand zich niet kan identificeren wordt geen toegang verleend tot het Tweede Kamergebouw. Scholen worden tijdig geïnformeerd over de aanmeldprocedure. 

Vernieuwing

Het bezoek aan de Tweede Kamer is een vast onderdeel van alle educatieve programma’s bij ProDemos. Daaromheen biedt de organisatie een gevarieerd programma, waarbij deelnemers op een interactieve manier kennis maken met democratie. De educatieve programma’s van ProDemos zijn continu in ontwikkeling. Zo introduceert ProDemos komend schooljaar de werkvorm ‘van Wens naar Wet’, waarin leerlingen al voor hun bezoek een wetsvoorstel ontwerpen en tijdens hun bezoek aan Den Haag in groepsverband opdrachten maken rondom dit wetsvoorstel. Andere bekende onderdelen zijn het ProDemos Kamerdebat, waarin leerlingen een debat naspelen, en het DemocratieLAB. 

*Dit aantal is het aantal inschrijvingen voor de uitbraak van de Coronacrisis. Vanwege de coronacrisis en enkele stakingen ligt het daadwerkelijk aantal deelnemers aan de educatieve programma’s in Den Haag in het schooljaar 2019/20 waarschijnlijk aanzienlijk lager.

Laatste Nieuws