Nieuwe workshop voor gemeenteraden: De raad aan het stuur

Vanaf 2020 is er via ProDemos een nieuwe workshop beschikbaar: De raad aan het stuur. Deze workshop is oorspronkelijk ontwikkeld door Marianne Kock. In het advies Decentrale taak is politieke zaak. Naar een sturende rol van de gemeenteraad in het sociaal domein, van de Raad van Openbaar Bestuur, vertelt zij: ‘Ik zag dat mijn collega-raadsleden net als ik worstelden met de vraag hoe ze richting kunnen geven binnen het sociaal domein. En ik zag dat er behoefte was aan uitwisseling van ervaringen en kennis over dit thema.’ Kock ontwikkelde vervolgens een programma waarin raadsleden filosoferen over wat het betekent om als raad in positie te zijn. ‘Het college zou veel meer “dienend” moeten zijn ten behoeve van een goed debat in de raad.’ zegt ze. Een probleem is dat veel kaders die worden gepresenteerd aan de raad te vaag zijn: ‘Maak essentiële begrippen in het zorglandschap duidelijk, op zo’n manier zie je hoe de manier waarop je invulling geeft aan zorg, samenhangt met hoe je tegen de maatschappij aankijkt.’

ProDemos heeft, samen met Kock, het programma verder ontwikkeld. Het doel van de workshop is om de gehele gemeenteraad te laten reflecteren op de kaderstellende rol. Met welke instrumenten kun je werken aan de kaders? Dat en meer wordt duidelijk tijdens deze workshop.

Meer informatie over de workshop

Laatste Nieuws