Huis voor democratie en rechtsstaat

Vincent Moolenaar toegetreden tot raad van toezicht

dinsdag 21 april 2020

Met ingang van 1 april is Vincent Moolenaar, na goedkeuring door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, toegetreden tot de raad van toezicht van ProDemos. Vincent Moolenaar is afkomstig uit het bedrijfsleven met een achtergrond bij Ahold/Delhaize en Shell. Hij is een ervaren bestuurder en toezichthouder, en onder andere lid van de raad van commissarissen van Deloitte NL.

Hiermee is invulling gegeven aan een aanbeveling van de visitatiecommissie van ProDemos om iemand met ervaring in het bedrijfsleven in de raad van toezicht van ProDemos te benoemen. Vincent Moolenaar zal met zijn kennis en ervaring een waardevolle toevoeging zijn aan de raad.