Kennispunt Lokale Politieke Partijen bestaat 1 jaar

Op 14 februari 2020 bestaat het Kennispunt Lokale Politieke Partijen precies een jaar. Het Kennispunt gaf in die periode twintig trainingen waaraan ruim 430 vertegenwoordigers van lokale partijen deelnamen. De website www.lokalepolitiekepartijen.nl werd door 14.500 mensen bezocht en het aantal abonnementen op de 3-wekelijkse nieuwsbrief steeg tot 750.

Het Kennispunt biedt een ondersteuningsstructuur aan de 955 lokale partijen die geen gebruik kunnen maken van een landelijk partijbureau en geen subsidie ontvangen van de Rijksoverheid. De website biedt informatie, een helpdesk en online modules. Het aanbod van gratis trainingen is gericht op alle soorten werkzaamheden die horen bij het besturen van een politieke partij. De trainingen Ledenwerving, Op weg naar de verkiezingen, Online communicatie en Permanente campagne zijn het populairst.

Uit een korte peiling is gebleken dat deelnemers de regionale trainingen hoog waarderen, met name vanwege het delen van kennis en uitwisselen van ervaring.

In 2020 biedt het Kennispunt ten minste 50 trainingen aan, verspreid over het land. De eerste 25 zijn al gepland en zijn te vinden op www.lokalepolitiekepartijen.nl/trainingen. Het Kennispunt publiceert ook maandelijks een nieuwe online module, bijvoorbeeld over het voeren van functioneringsgesprekken, het opstellen van een giftenreglement of het werven van vrouwen voor de kandidatenlijst.

Het Kennispunt wordt uitgevoerd door ProDemos en mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Laatste Nieuws