Huis voor democratie en rechtsstaat

Waterschapsverkiezingen

De laatste waterschapsverkiezingen waren op 20 maart 2019, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De volgende waterschapsverkiezingen zijn in maart 2023.

De laatste waterschapsverkiezingen waren op 20 maart 2019, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Bekijk de uitslagen (voor heel Nederland of per waterschap).

De volgende waterschapsverkiezingen zijn in maart 2023.

 

Waar stemmen we voor bij deze verkiezingen?

Het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. De laatste wordt vaak dijkgraaf en soms watergraaf genoemd. Het bestuur van een waterschap lijkt enigszins op dat van een gemeente of provincie, maar er zijn ook verschillen.

De leden van het algemeen bestuur die het algemeen belang vertegenwoordigen worden rechtstreeks door de inwoners van het waterschap gekozen. Aan deze verkiezingen doen niet alleen landelijke politieke partijen mee, maar ook partijen die zich in het bijzonder op waterkwesties richten. Zoals ook bij andere verkiezingen stellen alle deelnemende partijen kandidatenlijsten op, die op het stembiljet staan. De vertegenwoordigers van de drie specifieke belangengroepen (agrariërs, natuurbeheerders en bedrijven) worden niet gekozen, maar benoemd door organisaties van deze belangengroepen. De leden van het algemeen bestuur worden voor een periode van vier jaar gekozen dan wel benoemd.

Lees meer over de taken, de organisatie en de financiering van het waterschap in ons webdossier over het waterschap.

Actief worden voor het waterschap?

Wilt u nog meer weten, of misschien zelfs actief worden voor het Waterschap? Kijk dan of uw waterschap de cursus Actief voor het waterschap aanbiedt.