Huis voor democratie en rechtsstaat

Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Investeer in politiek actieve inwoners! Een van de voorwaarden voor een bloeiende lokale democratie is dat voldoende inwoners (politiek) actief zijn, zodat de politieke partijen mensen kunnen vinden voor op hun kandidatenlijsten. De gemeente kan hieraan bijdragen, onder andere door cursussen Politiek...

Lees meer »

Provinciale Statenverkiezingen

De laatste Provinciale Statenverkiezingen waren op 20 maart 2019. Bekijk de uitslagen op verkiezingsuitslagen.nl. De volgende Provinciale Statenverkiezingen zijn in maart 2023.

Lees meer »

Waterschapsverkiezingen

De laatste waterschapsverkiezingen waren op 20 maart 2019, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De volgende waterschapsverkiezingen zijn in maart 2023.

Lees meer »

Europese Parlementsverkiezingen

De laatste verkiezingen voor het Europees Parlement waren van 23 tot en met 26 mei 2019. De zittingsperiode van het Europees Parlement is vijf jaar. De volgende EP-verkiezingen zijn in mei 2024.

Lees meer »

Coronamelding

Ons bezoekerscentrum en Fort de Bilt zijn open, en we voeren programma's uit in het land voor vmbo en havo/vwo.
Bekijk het laatste coronanieuws