Huis voor democratie en rechtsstaat

Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Investeer in politiek actieve inwoners! Een van de voorwaarden voor een bloeiende lokale democratie is dat voldoende inwoners (politiek) actief zijn, zodat de politieke partijen mensen kunnen vinden voor op hun kandidatenlijsten. De gemeente kan hieraan bijdragen, onder andere door cursussen Politiek...

Lees meer »

Provinciale Statenverkiezingen

De laatste Provinciale Statenverkiezingen waren op 20 maart 2019. Bekijk de uitslagen op verkiezingsuitslagen.nl. De volgende Provinciale Statenverkiezingen zijn in maart 2023.

Lees meer »

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de waterschappen. Deze verkiezingen vinden gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Lees meer »

Europese Parlementsverkiezingen

Op donderdag 23 mei 2019 zijn in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement. ProDemos wil burgers informeren over stemmen en de werking van het Europees Parlement. Hiervoor ontwikkelen we toolboxen, verkiezingskranten, EU-vlogs en een StemWijzer. Ook organiseren we evenementen. Hou de pagina in de gaten voor meer informatie.

Lees meer »