‘ProDemos schuift aan’ wordt ‘Democratie voor iedereen’, verslag van Wijkcafé Gedeelde waarden in Utrecht

Onder de noemer ‘ProDemos schuift aan’ kwam ProDemos de afgelopen jaren langs bij maatschappelijke organisaties zoals buurthuizen, bibliotheken, taalcafés en verenigingen. Deelnemers gingen daar met elkaar in gesprek over maatschappelijke vraagstukken en leerden meer over onze democratie en rechtsstaat. Sinds kort gaan deze activiteiten verder onder de naam ‘Democratie voor iedereen’. 

Onder ‘Democratie voor iedereen’ vallen onder andere de informatiebijeenkomsten Cirkel van Democratie, Democracity voor nieuwe Nederlanders en Wijkcafé Gedeelde waarden. ProDemos organiseert deze bijenkomsten gratis samen met maatschappelijke organisaties. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de politiek en de rechtspraak misschien niet op de voet volgen, maar er wel iets meer over zouden willen weten.  

Organiseer ook een bijeenkomst

Wil jij ook een bijeenkomst organiseren voor jouw buurtgenoten of verenigingsleden? Ga dan voor meer informatie naar prodemos.nl/democratie-voor-iedereen.  

Wijkcafé Gedeelde waarden in Utrecht

Een van de activiteiten binnen Democratie voor iedereen is het Wijkcafé Gedeelde waarden. Recent vond hiervan een bijeenkomst plaats bij Stichting Asha, een vrijwilligersorganisatie van Surinaamse Hindoestanen in Utrecht. Ongeveer 50 deelnemers gingen daar met elkaar in gesprek over thema’s zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Begeleiders van ProDemos leidden de gesprekken en moedigden de deelnemers aan om met elkaar in gesprek te gaan over hun ervaringen en meningen.

Deelnemers in gesprek tijdens een bijeenkomst van Wijkcafé Gedeelde waarden

Na anderhalf uur van boeiende gesprekken kwamen de groepen weer samen voor een centrale nabeschouwing. Elk groepje presenteerde de gemeenschappelijke waarden die tijdens de gesprekken naar voren waren gekomen. Ondanks verschillende perspectieven was er een diepgeworteld gevoel van solidariteit dat alle discussies doordrong. Deelnemers benadrukten het belang van betrokkenheid bij Nederland en het actief streven naar gelijkwaardigheid, waarbij zelfreflectie een centrale rol speelde.

Stichting Asha organiseerde het Wijkcafé gedeelde waarden met als doel mensen aan te moedigen zelf een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Radj Ramcharan, secretaris van Stichting Asha, over de bijeenkomst:

We hebben vaak de neiging om te praten over wat de overheid of anderen voor ons kunnen doen, maar wat doen we zelf? Hier proberen we mensen aan te sporen om zelf een positieve bijdrage te leveren, om een helpende hand te bieden. Bijeenkomsten zoals deze helpen mensen na te denken over hun eigen rol.

Ook een bijeenkomst van Wijkcafé Gedeelde waarden organiseren bij jouw vereniging of buurthuis? Ga dan voor meer informatie naar prodemos.nl/wijkcafe-gedeelde-waarden.

Laatste Nieuws