Huis voor democratie en rechtsstaat

Voor Nieuwe Nederlanders

Het programma ‘Politiek voor nieuwe Nederlanders’ kan geboekt worden voor de eerste helft van het schooljaar 2021/2022. We bieden dit programma in die periode aan op zaterdagen. We verwachten dat er half oktober ook data vanaf januari 2022 beschikbaar komen.


Hoe werkt een democratie? Wat is een rechtsstaat? Voor mensen die niet zijn opgegroeid in een democratie, of er weinig over hebben geleerd, zijn dat geen makkelijke vragen.

Politiek voor Nieuwe Nederlanders

Speciaal voor inburgeraars en Nieuwe Nederlanders organiseert ProDemos in het hart van politiek Den Haag het programma Politiek voor Nieuwe Nederlanders. In een paar uur tijd beleven deelnemers de democratie aan den lijve en bezoeken ze de Tweede Kamer.

Lees hier meer over dit programma