Versoepeling maatregelen coronavirus – 14 mei 2020

Click here for the English version of this message

In Nederland gelden sinds half maart uiteenlopende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inmiddels worden verschillende maatregelen versoepelt. Zo gaan kinderen in het basisonderwijs weer naar school en begin juni zal het voortgezet onderwijs stapsgewijs hervat worden. Lees hier meer over de maatregelen van het kabinet.

ProDemos volgt de maatregelen van het kabinet. Deze hebben direct en indirecte gevolgen voor onze educatieve programma’s, maar ook voor activiteiten die we organiseren voor het algemene publiek en/of in samenwerking met onze partners. 

Educatieve programma’s

De educatieve programma’s in Den Haag, bij gemeenten, provincies of rechtbanken die tot de zomervakantie zijn ingepland, worden geannuleerd. Het is helaas nog niet mogelijk deze educatieve programma’s te hervatten, omdat excursies worden ontraden en onze partnerorganisaties grotendeels nog niet open zijn voor publiek. De scholen die een programma hebben geboekt, worden hierover geïnformeerd. 

ProDemos heeft de afgelopen twee maanden hard gewerkt om een deel van onze educatieve programma’s online aan te kunnen bieden. Zo biedt ProDemos sinds deze week het programma Politiek Online aan voor alle lesniveaus in het voortgezet onderwijs en het mbo. Ook nieuw zijn de online programma’s Grondrechten en Belastingbazen voor vmbo, havo, vwo en mbo. 

Tegelijkertijd biedt de geleidelijke versoepeling van de maatregelen weer mogelijkheden om gastlessen op school aan te bieden en uiteraard biedt ProDemos een breed palet aan werkvormen en lesmateriaal aan via onze website. 

Ons volledige aanbod in coronatijd vind je hier. 

Graag verwelkomen we scholieren uit heel Nederland weer zodra de situatie dat toelaat. ProDemos adviseert scholen die met de klas naar politiek Den Haag zouden komen, een nieuw programma te boeken voor komend schooljaar. Wij hopen dan weer klassen te kunnen ontvangen in Den Haag, maar houden scholen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Docenten die een educatief programma elders in het land hadden geboekt, ontvangen persoonlijk bericht zodra er nieuwe data beschikbaar zijn. 

Rondleidingen in Den Haag

De Eerste en Tweede Kamer blijven tot en met het zomerreces gesloten voor publiek. Het ProDemos Bezoekerscentrum blijft daarom voorlopig gesloten tot duidelijk is op welke termijn en in welke vorm we weer rondleidingen kunnen geven. Daarnaast is het tot 1 september niet mogelijk om rondleidingen te boeken. 

ProDemos informeert bezoekers die een rondleiding hadden geboekt in de periode tot en met 31 augustus per e-mail. Boekingen na die datum blijven staan tot duidelijk is of deze doorgang kunnen vinden. Wanneer deze boekingen onverhoopt geannuleerd moeten worden, nemen we contact op met de boeker. 

Andere activiteiten

Bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 september afgelast. Via onze website zijn wel eerdere evenementen terug te luisteren of te lezen: https://prodemos.nl/agenda/lees-luister/ 

Bereikbaarheid ProDemos

In verband met het coronavirus werken de meeste medewerkers bij ProDemos thuis. Hierdoor kan het iets langer duren voordat wij op vragen kunnen reageren via mail of telefoon. Wij vragen begrip hiervoor. 

Vragen over je boeking

  • Lees hier als je vragen hebt over een educatief programma dat je bij ProDemos hebt geboekt.
  • Lees hier meer als je vragen hebt over jouw (groeps)rondleiding of als je een andere activiteit van ProDemos wilde bijwonen.

Laatste Nieuws