Eindevaluatie Verbeterplan aan Tweede Kamer gestuurd

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, heeft vrijdag 23 december de eindevaluatie van de implementatie van het verbeterplan van ProDemos aangeboden aan de Tweede Kamer.

In haar brief geeft de minister aan tevreden te zijn met de conclusies van de onafhankelijke onderzoekers die de eindevaluatie hebben uitgevoerd. Ook zegt ze te onderschrijven dat ProDemos veel werk heeft verzet om het integrale verbeterplan uit te voeren.

Met deze eindevaluatie wordt een periode van verandering voor ProDemos afgerond. De minister onderstreept de opvatting van de onderzoekers dat het “belangrijk is dat ProDemos nu de rust en ruimte krijgt om deze verbeteringen stelselmatig verder te laten indalen, toe te passen en te verfijnen”. Zoals het rapport ook aangeeft is het belangrijk om de juiste balans te vinden en te behouden tussen een goed functionerende organisatie en ambities voor de toekomst. De minister spreekt in haar brief het vertrouwen uit toe te zien hoe ProDemos hieraan invulling geeft.

Laatste Nieuws