Huis voor democratie en rechtsstaat

Integraal verbeterplan ProDemos

vrijdag 26 juni 2020
ProDemos Bezoekerscentrum

Vandaag, donderdag 25 juni 2020, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Ollongren, het integraal verbeterplan van ProDemos naar de Tweede Kamer gestuurd.

ProDemos heeft het integraal verbeterplan opgesteld op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aanleiding hiertoe waren de rapporten van de onderzoekscommissie en de visitatiecommissie over ProDemos.

In haar begeleidende brief aan de Tweede Kamer zegt de minister onder meer: “Het is goed te zien dat ProDemos deze verbeterslag heeft doorgezet. De aanbevelingen van de onderzoekscommissie en de visitatiecommissie over de organisatie van ProDemos hebben een plek gekregen in het integraal verbeterplan. ProDemos gaat met het plan verder met de professionaliseringsslag, verlaat de pioniersfase en richt zich op de organisatie- en integratiefase. Ik onderschrijf de aanpak van ProDemos om eerst een stevige focus te leggen op het robuuster en veiliger maken van de organisatie.”

Ook spreekt de minister haar vertrouwen uit dat “ProDemos de ingeslagen weg kan vasthouden en de plannen in het integraal verbeterplan tot een goede uitwerking kan brengen.”

Wij zijn blij met de waardering van de minister voor het integraal verbeterplan en het vertrouwen dat eruit spreekt. We zijn ervan overtuigd dat we met de acties in het integraal verbeterplan, de organisatie stevig (blijven) neerzetten. ProDemos zal met haar activiteiten nu en in de toekomst een adequate bijdrage blijven leveren aan het vergroten van het vertrouwen in de democratische rechtsstaat.