Corona-update: geen fysieke programma’s tot de kerstvakantie

Drie weken geleden berichtten we over de tijdelijke stopzetting van onze fysieke programma’s. Helaas geven de actuele situatie in Nederland en de perconferentie van het kabinet van dinsdag jl. aanleiding om deze stopzetting te verlengen. Als organisatie vinden we het niet verantwoord om nu schoolklassen naar Den Haag te laten komen, dagjesmensen rond te leiden op het Binnenhof of om onze gastdocenten het land in te sturen.

Dit betekent het volgende:

  • De sluiting van Politiek Den Haag voor Scholen wordt verlengd tot en met de kerstvakantie.
  • De fysieke gastlessen Op Locatie en in de klas worden voor dezelfde periode geannuleerd.
  • Het Bezoekerscentrum in Den Haag blijft gesloten tot medio december. We hopen in de kerstvakantie bezoekers weer te kunnen ontvangen volgens ons bezoekersprotocol.

Wat gaat er wel door?

  • Onze online gastlessen voor vo en mbo: we benaderen scholen met de vraag of ze hun programma willen omboeken naar een online gastles.
  • De Griffiedag voor medewerkers van de griffie.
  • Lunchlezingen van EDIC over de EU

We onderzoeken nog of fysieke workshops, lessenreeksen en bijeenkomsten voor andere doelgroepen op een andere manier doorgang kunnen vinden.

In december bekijken we of een (gedeeltelijke) heropening mogelijk is. De nieuw gepresenteerde routekaart van de overheid kan daar mogelijk een rol in spelen.

Laatste Nieuws