Huis voor democratie en rechtsstaat

Griffiedag 2020

Vrijdag 27 november 2020, 10:00 uur - 16:30 uur

Op vrijdag 27 november organiseert ProDemos de Griffiedag 2020, een inspirerende en informatieve dag voor griffiers en medewerkers van de griffie met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

We besteden aandacht aan de verschillende manieren waarop gemeenten de opkomst bij verkiezingen kunnen helpen verhogen. Ook staan we stil bij de diversiteit van gemeenteraden. Verschillende groepen in de Nederlandse samenleving zijn ondervertegenwoordigd in de lokale politiek en voelen zich niet vertegenwoordigd door de politici in de gemeenteraad en het College. Hoe schadelijk is dat voor de democratie?

Tot slot bespreekt Chris Aalberts (Erasmus Universiteit) met ons de opkomst van  nieuwe (lokale partijen).

Deelnemen aan de Griffiedag

De Griffiedag is gratis en zal plaatsvinden bij ProDemos in Den Haag, vanzelfsprekend via de dan geldende richtlijnen rondom het coronavirus.

Aanmeldformulier Griffiedag 27 november 2020