Huis voor democratie en rechtsstaat

Griffiedag 2020

Vrijdag 27 november 2020, 10:00 uur - 16:30 uur

Op vrijdag 27 november organiseert ProDemos de Griffiedag 2020, een inspirerende en informatieve dag voor griffiers en medewerkers van de griffie met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

We besteden aandacht aan de verschillende manieren waarop gemeenten de opkomst bij verkiezingen kunnen helpen verhogen. Ook staan we stil bij de diversiteit van gemeenteraden. Verschillende groepen in de Nederlandse samenleving zijn ondervertegenwoordigd in de lokale politiek en voelen zich niet vertegenwoordigd door de politici in de gemeenteraad en het College. Hoe schadelijk is dat voor de democratie?

Programma

10.00 uur: opening
10.15 uur: inleiding over opkomst door Carolien van Ham, hoogleraar empirische politicologie
11.00 uur: panelgesprek over praktijkvoorbeelden opkomstbevordering
12.00 uur: lunch
13.30 uur: panelgesprek over belemmeringen om politiek te participeren.
15.00 uur: lezing over vertegenwoordigd voelen en vertegenwoordigd zijn in de politiek door Chris Aalberts, onderzoeker politieke communicatie.
16.00 uur: borrel

Deelnemen aan de Griffiedag

De Griffiedag is gratis en zal online plaatsvinden.

Aanmeldformulier Griffiedag 27 november 2020