Huis voor democratie en rechtsstaat

Griffiedag 2020 (online)

Vrijdag 27 november 2020, 14:00 uur - 16:15 uur

ProDemos organiseert op vrijdag 27 november een online middag voor griffiers en medewerkers van de griffie. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, willen we aandacht schenken aan de verschillende manieren voor gemeenten om de opkomst bij verkiezingen te verhogen, en aandacht vragen voor de diversiteit van gemeenteraden.

Verschillende groepen in de Nederlandse samenleving zijn ondervertegenwoordigd in de lokale politiek. Hoe schadelijk is dat voor de democratie? Heeft dit invloed op de opkomst? Wat kan de gemeente doen om de opkomst te bevorderen? En wat betekent een diverse gemeenteraad nu precies?

Sprekers

Prof. dr. Carolien van Ham, hoogleraar Empirische Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en dr. Chris Aalberts, docent en onderzoeker politieke communicatie, zullen presentaties geven en vragen van deelnemers beantwoorden.

Van Ham geeft een lezing over factoren die de opkomst bij verkiezingen kunnen beïnvloeden. Ze gaat onder meer in op mogelijke verklaringen voor de verschillen in opkomst tussen de gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen. Ze staat ook stil bij de vraag wat gemeenten kunnen doen om de opkomst te bevorderen.

Aalberts doet onderzoek naar de opkomst van (nieuwe) lokale politieke partijen. Tijdens de Griffiedag gaat hij onder meer in op de mate waarin kiezers zich betrokken en vertegenwoordigd voelen door de (lokale) politiek. Zijn lezing gaat over het verschil tussen ‘vertegenwoordigd voelen’ en ‘vertegenwoordigd zijn’ in de lokale politiek. Twee raadsleden reageren op zijn presentatie vanuit hun eigen ervaringen, drijfveren en ambities.

Programma

14.00 uur: opening

  • Lezing over opkomstbevordering door Carolien van Ham
  • Praktijkvoorbeeld opkomstbevordering
  • Q&A met deelnemers
  • Presentatie over activiteiten en programma’s van ProDemos
  • Lezing over je vertegenwoordigd voelen en vertegenwoordigd zijn in de politiek door dr. Chris Aalberts
  • Doğukan Ergin, fractievoorzitter van Denk in Schiedam, en Nenita la Rose, raadslid voor de PvdA in Amsterdam, reflecteren op de lezing van Chris Aalberts en vertellen over hun ervaringen en motivatie om politiek actief te worden.
  • Q&A met deelnemers

16.15 uur: afsluiting

Aanmelden

Deelname is gratis, aanmelden is echter noodzakelijk. Kort van tevoren e-mailen we je een link naar de bijeenkomst. Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen met Daniël Bulthuis van ProDemos: d.bulthuis@prodemos.nl