Huis voor democratie en rechtsstaat

2019: het jaar waarin we 100 jaar kiesrecht vieren!

woensdag 9 januari 2019

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen werd ingevoerd. Een belangrijke mijlpaal voor de democratie! Er ging dan ook een halve eeuw strijd aan vooraf.

Toepasselijk genoeg is 2019 ook een jaar vol verkiezingen: op 20 maart voor Provinciale Staten en Waterschappen, en op 23 mei voor het Europees Parlement. Mooie gelegenheden om gebruik te maken van dat mooie grondrecht waar door onze voorouders zo hard voor is gevochten!

Wat doet ProDemos met 100 jaar Kiesrecht?

Brochures

Brochures over de geschiedenis van het algemeen kiesrecht van 1848 tot heden:

Lezingen en presentaties

ProDemos verzorgt lezingen en presentaties over:

  • de strijd voor kiesrecht en de ontwikkelingen in honderd jaar algemeen kiesrecht
  • de strijd voor vrouwenkiesrecht
  • Suze Groeneweg, de eerste vrouw in de Tweede kamer

Materiaal voor tentoonstellingen

ProDemos stimuleert gemeenten om de lokale kiesrechtgeschiedenis te onderzoeken. Verschillende gemeenten in het land hebben dit gedaan en daar bovendien een tentoonstelling aan gewijd. ProDemos stelt gratis informatie, overzichten en fotomateriaal van de landelijke kiesrechtstrijd beschikbaar ten behoeve van dit soort tentoonstellingen.

Meer vrouwen in de politiek

Omdat er na 100 jaar nog steeds een grote ondervertegenwoordiging is van vrouwen in de politiek,  zet ProDemos zich in voor het vinden en binden van vrouwen voor politieke functies.

Lesmateriaal en gastlessen

In onze programma’s voor scholen besteden we ook aandacht aan het kiesrecht.

Website

ProDemos hield tot eind 2018 een website over 100 jaar kiesrecht bij, met daarin onder andere een agenda van activiteiten van allerlei organisaties. Het beheer van de site is inmiddels overgenomen door de Tweede Kamer: https://ikviermijnstem.nl

Activiteiten

Tenslotte kunt u op de agenda van ProDemos volgen of en wanneer we zelf bijeenkomsten, debatten, wandelingen of evenementen over 100 jaar kiesrecht organiseren. In ieder geval zal rond 8 maart, internationale vrouwendag, een activiteit gepland worden.