Huis voor democratie en rechtsstaat

Provinciale Statenverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Uiteraard willen provincies dat die dag zoveel mogelijk inwoners hun stem uitbrengen, en dat ze daarbij goed op de hoogte zijn van wat er speelt.

ProDemos ondersteunt provincies bij het informeren van potentiële kiezers: wij leggen in eenvoudige taal uit hoe de provinciale politiek werkt, welke onderwerpen er in uw provincie spelen en welke politieke partijen in de provincie meedoen aan de verkiezingen.

Bekijk wat ProDemos uw provincie te bieden heeft:

StemWijzers voor provincies

In verkiezingstijd zoeken burgers objectieve informatie. De StemWijzer komt aan die vraag tegemoet en geeft uw inwoners op een snelle en overzichtelijke manier inzicht in de provinciale politiek. Maak dus samen met ProDemos een StemWijzer op maat voor uw provincie. Voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 maakten we voor tien...

Lees meer »

Verkiezingsfestivals

Op 20 maart 2019 houdt organiseert ProDemos, samen met de Nationale Jeugdraad (NJR), door het hele land tien verkiezingsfestivals op mbo-scholen. Het doel is om studenten te informeren over de verkiezingen en hen te motiveren te gaan stemmen. In aanloop naar de verkiezingen en het festival geven we gastlessen op...

Lees meer »

StickerStemWijzer voor uw provincie

De StickerStemWijzer is uw Stemwijzer in het groot: fysiek aanwezig op grote doeken en te gebruiken door verschillende mensen tegelijkertijd. Door het plakken van rode en groene stickers bij de stellingen ontstaan spontaan discussies. Live ‘politieke barometer’ bij bijeenkomsten De StickerStemWijzer is een levendige, laagdrempelige manier om jong en oud...

Lees meer »

Verkiezingskrant in gewone taal

De Verkiezingskrant in gewone taal is ontwikkeld zodat meer mensen goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen. De krant met heldere informatie, in begrijpelijke taal, is samengesteld door ProDemos en Stichting Lezen & Schrijven. Ook voor de provinciale Statenverkiezingen maken we een verkiezingskrant. In de krant staat informatie over  wat de...

Lees meer »

Voor het onderwijs: STEM Magazine en poster ‘Politiek in de provincie’

Scholieren en mbo-studenten kunnen STEM Magazine, de poster ‘Politiek in de provincie’ en natuurlijk de StemWijzer gebruiken om meer te leren over de provinciale politiek, en voor de 18-plussers onder hen om goed voorbereid naar het stemhokje te gaan. Daarnaast kunnen scholen meedoen aan de Scholierenverkiezingen die ProDemos organiseert. STEM...

Lees meer »