Huis voor democratie en rechtsstaat

Provinciale Statenverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Uiteraard willen provincies dat die dag zoveel mogelijk inwoners hun stem uitbrengen, en dat ze daarbij goed op de hoogte zijn van wat er speelt.

ProDemos ondersteunt provincies bij het informeren van potentiële kiezers: wij leggen in eenvoudige taal uit hoe de provinciale politiek werkt, welke onderwerpen er in uw provincie spelen en welke politieke partijen in de provincie meedoen aan de verkiezingen.

Bekijk wat ProDemos uw provincie te bieden heeft:

StemWijzers voor provincies

Voor de Provinciale verkiezingen in 2019 hebben een aantal provincies ons opdracht gegeven om een StemWijzer te maken: Flevoland Gelderland Limburg Overijssel Noord-Brabant Noord-Holland Zuid-Holland In februari komen deze online. Wat is een StemWijzer? In maximaal 30 stellingen komen de belangrijkste zaken die bij de verkiezingen in uw provincie spelen...

Lees meer »

Informatiebijeenkomsten over de verkiezingen

Met onze informatiebijeenkomst 'ProDemos schuift aan: Verkiezingsspecial' proberen we vooral mensen te bereiken die geen vertrouwen hebben in de overheid en/of in hun eigen vermogen om invloed uit te oefenen. We willen dat ook zij het gevoel krijgen dat hun mening er mag zijn en dat je niet gestudeerd hoeft te hebben om betrokken te zijn bij onze democratische rechtsstaat. We hebben ook een toolbox ontwikkeld waarmee organisaties zelf een bijeenkomst kunnen organiseren.

Lees meer »

Verkiezingskrant in gewone taal

De Verkiezingskrant in gewone taal is ontwikkeld zodat meer mensen goed geïnformeerd hun stem kunnen uitbrengen. De krant met heldere informatie, in begrijpelijke taal, is samengesteld door ProDemos en Stichting Lezen & Schrijven. Ook voor de provinciale Statenverkiezingen maken we een verkiezingskrant. In de krant staat informatie over  wat de...

Lees meer »

Voor het onderwijs: lesmateriaal en activiteiten

ProDemos heeft diverse onderwijsmaterialen en -activiteiten over de verkiezingen: Doeboek  – groep 7 en 8 van de basisschool STEM Magazines – (v)mbo en havo/vwo Poster: ‘Politiek in de Provincie’ – groep 7 en 8 / onderbouw vo Verkiezingsfestivals – mbo Gastles verkiezingsspecial – mbo Doeboek en STEM Magazine Om de...

Lees meer »