Huis voor democratie en rechtsstaat

Provinciale Statenverkiezingen

Vlaggen van de provincies aan de Hofvijver in Den Haag

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar waar gaat de provincie over en wat valt er te kiezen?

Voor zeven provincies komt er een StemWijzer van ProDemos: Noord-Holland,  Zuid-Holland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Flevoland en Limburg.

Gastdocenten van ProDemos komen in februari en maart 2019 graag langs bij organisaties om uitleg te geven over de verkiezingen. We hebben ook een verkiezingskrant met informatie in gewone taal. Tot slot hebben we voor het onderwijs allerlei lesmateriaal.

Lees hieronder meer:

StemWijzers voor provincies

Voor de Provinciale verkiezingen in 2019 hebben een aantal provincies ons opdracht gegeven om een StemWijzer te maken: Flevoland Gelderland Limburg Overijssel Noord-Brabant Noord-Holland Zuid-Holland In februari komen deze online. Wat is een StemWijzer? In maximaal 30 stellingen komen de belangrijkste zaken die bij de verkiezingen in uw provincie spelen...

Lees meer »

Informatiebijeenkomsten over de verkiezingen

Met onze informatiebijeenkomst 'ProDemos schuift aan: Verkiezingsspecial' proberen we vooral mensen te bereiken die geen vertrouwen hebben in de overheid en/of in hun eigen vermogen om invloed uit te oefenen. We willen dat ook zij het gevoel krijgen dat hun mening er mag zijn en dat je niet gestudeerd hoeft te hebben om betrokken te zijn bij onze democratische rechtsstaat. We hebben ook een toolbox ontwikkeld waarmee organisaties zelf een bijeenkomst kunnen organiseren.

Lees meer »

Verkiezingskrant in gewone taal

Deze Verkiezingskrant legt in gewone taal uit waar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het waterschap over gaan.  Er staat in wat de provincie en het waterschap doen, hoe het bestuur van de provincie in elkaar zit, hoe je kunt stemmen en nog veel meer.  De krant is samengesteld...

Lees meer »

Stem jij ook?

“Ik word altijd zenuwachtig van de rij”, begint Wouter bij de vraag of hij stemmen moeilijk vindt. “En ik vind het stembiljet onduidelijk en ook zo groot.” ProDemos ontwikkelde ‘Stem jij ook?’ speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking zoals Wouter. Op de website stemjijook.nu kun je veel informatie...

Lees meer »

Voor het onderwijs: lesmateriaal en activiteiten

ProDemos heeft diverse onderwijsmaterialen en -activiteiten over de verkiezingen: Doeboek  – groep 7 en 8 van de basisschoolSTEM Magazines – (v)mbo en havo/vwoPoster: ‘Politiek in de Provincie’ – groep 7 en 8 / onderbouw voScholierenverkiezingenVerkiezingsfestivals – mboGastles verkiezingsspecial – mbo Doeboek en STEM Magazine Om de Provinciale Statenverkiezingen op een...

Lees meer »